Project omschrijving

Harm van Gijssel

Senior counsel en mediator

Harm van Gijssel is bij de Universiteit van Amsterdam in 1980 afgestudeerd in twee hoofdrichtingen: privaatrecht en publiekrecht. Zijn interesse ligt vooral op het gebied waar die rechtsgebieden elkaar raken en waar machtsongelijkheid resulteert in onrecht. Zijn motivatie vindt hij in het herstel van rechtvaardigheid en het bereiken van oplossingen die door alle partijen worden gedragen. Dat verklaart zijn bijzondere belangstelling voor het ambtenarenrecht, het onderwijsrecht (de rechtspositie van studenten en van onderwijspersoneel), het stelsel van bestuursdwang en bestuurlijke boetes en het sociaal zekerheidsrecht.

Tijdens zijn studie was hij o.a. actief als medewerker bij de Rechtswinkel en bij de Stichting Onderlinge Studentensteun Kriterion. Hij was voorzitter van de Vereniging Kriterion tot 1981, die uiteindelijk de exploitatie van de theaters en het tankstation van het bestuur van de Stichting Kriterion heeft overgenomen.

Aansluitend op zijn afstuderen begon hij zijn loopbaan als advocaat (bij één van de vijf grootste kantoren in Nederland, thans geheten Simmons & Simmons) en later als compagnon in een middelgroot kantoor in Den Haag (thans geheten Wessel, Tideman & Sassen). In 1988 richtte hij een eigen advocatenkantoor op, dat zich ontwikkelde tot een kantoor van 24 advocaten onder de naam GMW Advocaten (Van Gijssel De Mooij en De Werd).

Harm is VAAN-gecertificeerd arbeidsrechtspecialist. Vanaf 2003 is hij MfN-geregistreerd mediator. Hij staat als één van de weinige mediators op de lijst van het mediationbureau te Amsterdam voor bemiddeling in procedures die bij de Rechtbank en het Gerechtshof lopen. Ook is hij één van de weinige juristen in Nederland die gespecialiseerd zijn in het onderwijsrecht en als advocaat optreden voor studenten, scholieren en ouders van leerlingen.

Harm is naast advocaat/mediator o.a. voorzitter van de Stichting Overleg Raibuurten en bestuurslid van de Vereniging Beethovenstraat Parnassusweg.