Project omschrijving

Robin Joppen

Advocaat

Tijdens haar studie heeft Robin een grote belangstelling ontwikkeld voor het strafrecht en het personen- en familierecht. In 2018 heeft Robin dan ook de master Strafrecht en in 2019 de master Privaatrecht met specialisatie personen- en familierecht aan de Universiteit Utrecht met goed gevolg afgerond.

Gedurende haar studie heeft Robin ervaring opgedaan met het recht in de praktijk. Van 2014 tot en met 2019 is zij werkzaam geweest als buitengriffier bij de rechtbank. Daarnaast heeft Robin in 2019 stage gelopen bij team familie en team strafrecht bij het gerechtshof.

In 2020 heeft Robin de overstap gemaakt naar de advocatuur en is zij werkzaam bij Quest Advocaten. Robin staat cliënten bij op alle gebieden van het familierecht en zal uw belangen ten volle behartigen. Robin is betrokken, gestructureerd en door haar ervaring binnen de rechtspraak in staat om buiten kaders te denken.