Regels airbnb in Utrecht, Den Haag en Rotterdam

Door onze advocaat airbnb Dennis Coppens.

Binnenkort zijn de regels voor het verhuren van uw huis in Utrecht strenger. Rotterdam had al aangegeven een maximaal aantal van 60 nachten in te voeren, nu gaat ook de gemeente Utrecht de regels rondom AirBnB aanscherpen door een maximum van 60 dagen in te voeren.

De regels voor de verhuur aan toeristen in Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn in zijn algemeenheid nu als volgt:

Zelf wonen in de woning

U moet zelf woonachtig zijn in de woning en daar ook zelf daadwerkelijk wonen. Indien u immers niet zelf in de woning woont, maar toch aanbiedt voor de toeristische verhuur, dan is er sprake van woningonttrekking. Dit is de meest voorkomende grond waar de gemeentes op handhaven, dus let daar goed op. Het is ook van belang dat u ingeschreven staat op het adres dat u verhuurt via Airbnb. Lees hier meer over de regels voor airbnb verhuur.

Toeristenbelasting betalen

U moet toeristenbelasting betalen. Tegenwoordig doen platforms als Airbnb en Booking.com dit automatisch voor u. Indien u via een ander platform uw woning aanbiedt is het van belang dat u zelf de toeristenbelasting afdraagt.

Brandveilige woning

Ook moet uw woning voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het bouwbesluit. In het algemeen genomen moet u vooral denken aan de brandveiligheid in uw woning. Het is van belang dat u uw woning brandveilig inricht. Ook Airbnb eist dat uw woning brandveilig is. U moet daarbij denken aan rookmelders, koolmonoxidemelders en een veilige uitweg in geval van brand.

Geen overlast veroorzaken

Daarnaast is het van belang dat uw gasten geen overlast veroorzaken. Dit is een nogal open norm en zal ook afhankelijk zijn van de locatie van uw woning en bijvoorbeeld de afstand tot uw buren. Over het algemeen zult u zelf goed in kunnen schatten wat wel of geen overlast is.

De vakantieverhuur is incidenteel

Het idee achter vakantieverhuur is dat u uw woning incidenteel verhuurt. Onder incidenteel wordt niet verstaan: ieder weekend verhuren via airbnb. Wat nou precies wel incidenteel is, is dus ook niet gemakkelijk vast te stellen. Men kan er vanuit gaan dat indien u uw huis meer dan 60 dagen per jaar verhuurt deze vorm vakantie verhuur niet snel als incidenteel zal worden beschouwd.

Deze termijn van 60 dagen komt voort uit de parlementaire geschiedenis en wordt in veel steden aangehouden als norm waarbinnen vakantieverhuur nog wordt toegestaan.

Regels airbnb worden strenger

Niet alleen de gemeente Utrecht en Rotterdam willen de bestaande regelgeving het aantal nachten gaan limiteren. Meer steden zullen dit voorbeeld gaan volgen om te voorkomen dat er problemen ontstaan rondom de vakantieverhuur. Op die manier zal waarschijnlijk het begrip ‘incidenteel verhuren’ door meer gemeente geconcretiseerd gaan worden.

By |2018-03-28T10:04:28+00:00 16 maart 2018|