Door onze arbeidsrecht advocaat Dennis Coppens

In de Horeca wordt hard gewerkt, in het bijzonder in de keuken van een hotel. Inherent aan het werken in de keuken van een hotel, bar of restaurant is dat gewerkt wordt met meerdere mensen binnen een vaak kleine ruimte. Ergernissen en onderlinge conflicten liggen dan op de loer.

Aanleiding: een tosti

Zo deed zich in een keuken het volgende voor. Goed gebruik was dat de dienstdoende kok de lunch vervaardigde voor het bedienend personeel. In de hectiek van de dag bestelde een serveerster een tosti. Daarbij verzocht zij de kok om de tosti niet aan te laten branden. De kok voelde zich daardoor bekritiseerd en er ontstond direct een situatie waarin beiden elkaar verwijten maakten. Door tussenkomst van de manager bedaarden de twee en werd de tosti gebakken. Naar de mening van de serveerster was ook deze tosti onder de maat en te zwart. Opnieuw ontstond een woordenwisseling, maar dit keer grimmiger. De verwijten waren pittig en ook buiten de keuken te horen.

Gebruik van geweld door werknemer

Toen de manager wederom tussenbeide kwam, wierp de kok een volle slagroom bus naar het hoofd van de serveerster. De bus schampte het hoofd van de manager en raakte de serveerster vol in het gezicht.

Ontslag op staande voet

De kok werd direct naar huis gezonden en de volgende dag ontslagen op staande voet. Als reden daartoe werd aangevoerd dat het gooien met een slagroom bus naar een collega die daardoor letsel oploopt op zichzelf reeds een dringende reden voor ontslag oplevert. Maar ook het feit dat een ruzie op deze wijze wordt uitgevochten binnen een kleine ruimte waarin gewerkt wordt met scherpe en hete voorwerpen rechtvaardigde volgens het hotel reeds die conclusie. Tenslotte werd de kok en overigens ook de serveerster verweten dat het getwist hoorbaar was buiten de keuken en dus voor gasten.

Rechtbank akkoord met ontslag

Dennis Coppens stond het hotel bij in de gerechtelijke procedure die door de kok werd aangespannen. Alhoewel beide personeelsleden een verwijt kon worden gemaakt, was de kantonrechter het met hem eens dat er binnen een keuken van een hotel andere regels gelden dan in een bijvoorbeeld een groot magazijn. Binnen die laatste ruimte hoeft het enkele gooien van een voorwerp niet direct een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. In de kleine gevaarlijke ruimte van een keuken is dat nu eenmaal anders…