Door onze arbeidsrecht advocaat Dennis Coppens

Vakantiedagen verrekenen.

Vakantie altijd fijn, het liefst zo lang mogelijk, maar wat indien uw werkgever uw verloftegoed wil inkorten of verrekenen? Of andersom, indien u het verloftegoed van uw werknemer wilt verminderen? Wat zijn daartoe de mogelijkheden?

Verlof overschot.

Uitgangspunt is dat een werknemer daadwerkelijk verlof dient te benutten en die niet oppot. Verlof is bedoeld om te herstellen van de inspanningen op het werk. Toch kan het zo zijn dat een werknemer veel te veel verlof heeft opgespaard. Het is niet aantrekkelijk om die situatie voort te laten duren, omdat een verloftegoed uiteindelijk dient te worden uitbetaald aan het einde van het dienstverband. Zo’n verlofstuwmeer kan deels worden weggewerkt door de hieronder beschreven maatregelen, maar bedenk wel dat een werknemer in beginsel niet mag worden belemmerd in het opnemen van verlof. Ook mag hij in beginsel niet worden verplicht om verlof te nemen.

Uitbetalen van verlof.

In de cao of arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat de bovenwettelijke vakantiedagen die aan het eind van het jaar niet zijn opgenomen, worden uitbetaald. Let wel: dit mag niet met de wettelijke vakantiedagen.

Ziekte en verlof.

Met de werknemer kan schriftelijk worden overeengekomen dat een bepaald aantal ziektedagen mag worden aangemerkt als bovenwettelijke vakantiedagen. Ook hier geldt dat dat niet mag ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen. Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen die in het jaar van de ziekte worden opgebouwd, mogen worden verrekend.

Verplichte vrije dag.

In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen bepaalde dagen als verplichte verlofdag worden aangemerkt. Bedenk wel dat een rol is weggelegd voor de Ondernemingsraad die hiervoor dient te worden geraadpleegd.

Onderling overdragen van vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen door collega’s onderling worden overgedragen; Heeft iemand geen verlof meer en een ander te veel….. dan is dit een nobele oplossing.

Verjaring

Vakantiedagen verjaren. Wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw en bovenwettelijke dagen na 5 jaar.

Al met al een aantal opties om de opbouw van onwenselijk veel verlof een halt toe te roepen.