Door onze advocaat auteursrecht Jim Frielink

Vandaag een korte bespreking van een auteursrechtzaak waarin foto’s zonder toestemming zijn overgenomen op een website. De uitspraak van de rechtbank Gelderland  is al van 5 juli 2017 maar pas op 5 november 2018 gepubliceerd.

Plaatsen foto’s op website

De eiser, een professionele fotograaf, heeft een aantal foto’s van een bekende artiest gemaakt. Deze foto’s zijn via internet te downloaden en kunnen na het verkrijgen van een licentie worden gebruikt.

De gedaagde in deze zaak heeft een website die op commerciële wijze gebruikt wordt. Boven een artikel die gedaagde op zijn website heeft geplaatst heeft hij een foto die door de professionele fotograaf, de eiser in deze zaak, opgenomen. Deze foto heeft hij echter op zijn website geplaatst zonder toestemming van de fotograaf, zonder licentievergoeding te betalen en ook zonder de naam van de fotograaf te vermelden. Het op deze wijze gebruiken van een foto is dan ook een inbreuk op het auteursrecht.

Onderhandeling over schadevergoeding

Wat deze zaak vooral laat zien is dat zaken waar een vergoeding voor de inbreuk op een auteursrecht wordt gevorderd snel ‘uit de hand kunnen lopen’. De fotograaf en de website-eigenaar hebben vrij lang gecorrespondeerd om tot een oplossing te komen.

De eigenaar van de website heeft de foto direct verwijderd en was ook bereid om een vergoeding te betalen aan de fotograaf. Uiteindelijk zijn partijen er onderling niet uitgekomen en heeft er een zitting bij de kantonrechter plaatsgevonden.

Uitspraak rechter

De rechter volgt de fotograaf in bijna al zijn stellingen en vorderingen. De aantasting van de persoonlijkheidsrechten wordt alleen niet aangenomen door de rechter. Wel wordt de gevorderde licentievergoeding van € 250,- én de boete van € 250,- toegewezen. Voor het enkele gebruik van die ene foto is de inbreuk makende partij dus direct € 500,- verschuldigd aan de fotograaf.

Omdat deze zaak over auteursrechten gaat maakt de fotograaf ook aanspraak op integrale vergoeding van de proceskosten, welke in dit geval meer dan € 1400,- bedragen. Het gebruik van één foto kost deze partij dus meer dan € 1900,-.

Conclusie

Voor een advocaat auteursrecht is deze uitspraak juridisch gezien niet bijzonder. Maar de uitspraak laat goed zien dat de kosten in auteursrechtzaken en intellectuele eigendomsrechtszaken snel oplopen, mede vanwege de hoge proceskostenvergoeding.