Een cliënt vroeg ons van de week:

“Wanneer mag ik een foto die door iemand anders is gemaakt, overnemen voor het gebruik op mijn eigen website?”

Kort gezegd: dat mag niet, maar er zijn uitzonderingen.

Auteursrecht op de foto?

Op foto’s berust in principe auteursrecht, zolang deze maar voldoet aan de eisen van het ‘werkbegrip’. Dit kan anders zijn indien de foto dus niet voldoet aan het werkbegrip, dat is het geval indien de foto geen eigen oorspronkelijk karakter heeft en niet het persoonlijk stempel van de maker draagt. Meestal kunt u er echter vanuit gaan dat een foto voldoet aan de eisen die het werkbegrip stelt en er dus auteursrecht op berust.

Privé-kopie

Het auteursrecht kent als uitzondering dat het kopiëren van een foto (of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal) toegestaan is indien dit voor privégebruik is. De privé-kopieregeling heeft echter echt te gelden voor eigen gebruik of in voorkomende gevallen voor derden aan wie u een kopie verschaft. In de vraag van onze klant ging het echter om een foto die op een website gebruikt ging worden, waardoor er überhaupt geen sprake kan zijn van privégebruik. Een website is namelijk (over het algemeen) toegankelijk voor derden.

Licenties

Sommige foto’s worden openbaar gemaakt onder bepaalde licentievoorwaarden. De meeste bekende licentie is de Creative Commons Licentie, die in verschillende varianten bestaat. Het overkoepelende principe is echter dat men via een dergelijke licentie derden toestaat de foto over te nemen, mits men daarbij aan naamsvermelding doet. In veel gevallen is het zo dat deze licentie alleen van toepassing is voor niet-commercieel gebruik.

Het kan dus zijn dat u een foto van een ander mag gebruiken op uw website indien zij hebben aangegeven dat de foto onder toepasselijkheid van een bepaalde licentie openbaargemaakt is.

Toestemming

Op vergelijkbare wijze kunt u de maker van de foto ook om toestemming vragen om deze op uw eigen website te gebruiken. Het is in dat geval aan te raden om dit duidelijk af te spreken, waarbij u het bewijs daarvan schriftelijk vastlegt. In die zin verschilt toestemming niet van een licentie, behalve dan dat een licentie in beginsel voor iedereen heeft te gelden en de toestemming alleen voor de persoon of onderneming die deze verkrijgt.

Citeren

De auteurswet kent een aantal uitzonderingen. Voor het gebruik van andermans foto is het recht om te citeren een bruikbare uitzondering. U mag een foto dus gebruiken, mits dit als een citaat heeft te gelden. Of men een beroep op het citaatrecht toekomt hangt af van de concrete omstandigheden, maar er zijn aantal algemene voorwaarden. Zo dient u alléén hetgeen te citeren dat nodig is voor het citaat en niet meer dan dat.

Hieruit volgt dus al direct dat u een foto dus alleen via het citaatrecht kunt gebruiken als u iets gaat bespreken naar aanleiding van die foto of dat de foto bijdraagt aan een bespreking. U kunt u dus niet op het citaatrecht beroepen indien u de foto overneemt om uw website te verfraaien.

Het gebruik moet relevant zijn voor hetgeen u gaat bespreken. Een foto die dus op geen enkele wijze relevant is voor de bespreken materie, kunt u dus niet op grond van het citaatrecht overnemen. Tot slot dient u bij het gebruik van een foto via het citaatrecht ook aan bronvermelding te doen.

Conclusie

In beginsel kunt u niet zomaar een foto van iemand anders gebruiken op uw website. Het auteursrecht staat dat niet toe. Wel kunt u gebruik maken van foto’s die onder bepaalde licenties openbaar zijn gemaakt of indien u over toestemming van de maker beschikt. Indien u meer vragen heeft over het gebruik van auteursrechtelijke beschermde foto’s of afbeeldingen, kunt u altijd even contact met ons opnemen.