Door onze advocaat auteursrecht Yuri Benjamins.

Een cliënt vroeg ons vorige week:

Het design van website overnemen, mag dat?

Namaken mag niet.

Zelf een website in elkaar zetten is tegenwoordig makkelijk te regelen, bijvoorbeeld via WordPress. Door allerlei voorbeelden die op het internet staan te combineren met voorbeelden van de concurrent is het makkelijk om zelf een website te maken. Maar een website namaken mag niet. Dat heeft te maken met het auteursrecht dat op het design van de website rust.

Auteursrecht op design en een auteursrecht op de broncode

Het interessante van een website is dat het auteursrecht uiteenvalt in twee delen. Zo rust er een auteursrecht op het design van de website en ook een apart auteursrecht op de broncode daarachter. Beide genieten, onafhankelijk van elkaar dus bescherming via het intellectuele eigendomsrecht. Zo werkt da tin beginsel ook bij het auteursrecht op software.

Wat niet mag:

Het design van een website is auteursrechtelijk beschermd. Men mag het ontwerp van een website dus niet 1 op 1 overnemen. De website van Apple vinden mensen over het algemeen een mooie website en deze is ook behoorlijk herkenbaar. Het is dus niet de bedoeling om dit over te nemen en enkel andere teksten te gebruiken, in bijvoorbeeld het menu. In dat geval maakt men inbreuk op de rechten van Apple.

Wat wel mag:

Wat echter niet beschermd is, is het idee achter het ontwerp. Zo is er door Apple gekozen voor een minimalistisch opmaak, met weinig randen, kleinere letters en vooral grote afbeeldingen. De stijl en feel die deze website heeft is niet beschermd. Dus het maken van een website die dezelfde stijl en feel van Apple uitstraalt is niet verboden, pas als er echt of haast een kopie van de website gemaakt wordt, is het een inbreuk op het auteursrecht.

Volgende keer bespreek ik het auteursrecht op de broncode van een website of software.