3 mei 2019

Huurwoning inspecteren niet toegestaan

Door |2019-05-03T16:46:24+02:00 3 mei 2019|

Door onze advocaat huurrecht Jim Frielink. Gisteren besprak ik al een zaak over een boeteclausule in het geval van onderverhuur, waarbij de rechtbank de gefixeerde boete ontoelaatbaar achtte. In theorie is een [...]

12 maart 2019

Geschillen tussen ouders

Door |2019-03-12T13:35:15+02:00 12 maart 2019|

Door onze advocaat scheiding Amsterdam Marijke Helmonds - In artikel 1:253a BW biedt de Wetgever aan ouders met gezag de mogelijkheid om in geval van een geschil met de andere ouder [...]

22 februari 2019

Werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen

Door |2019-02-22T18:01:53+02:00 22 februari 2019|

Door onze advocaat arbeidsrecht Dennis Coppens - Vandaag bespreek ik een ontslagzaak die enige tijd geleden bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem heeft gediend. Het gaat in deze zaak om een [...]

30 januari 2019

Boete airbnb verhuur in strijd met gelijkheidsbeginsel

Door |2019-01-30T17:45:15+02:00 30 januari 2019|

Door onze bestuursrecht advocaat Jim Frielink In een nieuwe uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 januari 2019 ging het om een de eigenaar van een woning [...]

16 januari 2019

Matiging airbnb boete voor verhuur aan zes personen

Door |2019-01-30T17:45:43+02:00 16 januari 2019|

Door onze advocaat bestuursrecht Amsterdam Jim Frielink Een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam als het gaat om de matiging van bestuurlijke boetes voor airbnb in Amsterdam. De gemeente Amsterdam had [...]

8 januari 2019

Overlast veroorzaakt door huurder

Door |2019-01-08T12:38:57+02:00 8 januari 2019|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Geen enkele verhuurder zit te wachten op een huurder, die overlast veroorzaakt. Maar wanneer een verhuurder te maken krijgt met zo'n huurder, zal hij daar wel [...]

24 december 2018

Vacature advocaat

Door |2020-12-31T11:51:50+02:00 24 december 2018|

Quest advocaten zoekt nieuwe advocaten. Lees meer over de mogelijkheden.

14 november 2018

Airbnb boete vernietigd vanwege gebrek aan bewijs

Door |2018-11-26T12:13:39+02:00 14 november 2018|

Door onze advocaat bestuursrecht Jim Frielink Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitspraak gedaan in een zaak tussen de gemeente Amsterdam en een man [...]

31 oktober 2018

Huurprijsherziening

Door |2018-10-31T18:24:21+02:00 31 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. In principe kunnen huurder en verhuurder zelf afspraken maken over de hoogte van de huurprijs en vervolgens de verhoging daarvan. In specifieke gevallen kunnen huurder en [...]

24 oktober 2018

Kok ontslagen op staande voet

Door |2018-10-24T16:49:01+02:00 24 oktober 2018|

Door onze arbeidsrecht advocaat Dennis Coppens - In de Horeca wordt hard gewerkt, in het bijzonder in de keuken van een hotel. Inherent aan het werken in de keuken van een [...]

18 oktober 2018

Opzegging huurovereenkomst vanwege dringend eigen gebruik

Door |2018-10-15T12:47:57+02:00 18 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. Huurovereenkomsten in de horeca belopen vaak vele jaren. Daarnaast bevatten zij vaak ook nog mogelijkheden tot verlenging met de nodige jaren. In de praktijk kunnen er [...]

15 oktober 2018

Overdracht van onroerend goed

Door |2018-10-11T10:06:19+02:00 15 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. De meeste overeenkomsten komen tot stand en worden uitgevoerd door het handelen van de contractspartijen. Bij een aantal specifieke overeenkomsten stelt de wet evenwel nadere eisen. [...]

11 oktober 2018

Niet (tijdig) genomen besluit

Door |2018-10-12T10:12:18+02:00 11 oktober 2018|

Door advocaat bestuursrecht Jim Frielink Een burger kan een aanvraag doen bij een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld een gemeente. Een aanvraag is een verzoek aan een bestuursorgaan om een besluit te nemen. [...]

10 oktober 2018

Wanneer mag je onderhandelingen niet meer staken

Door |2018-10-09T11:44:13+02:00 10 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. Een van de belangrijkste rechtsbeginselen in het Nederlands recht is de contractsvrijheid. Iedereen heeft de vrijheid om te onderhandelen met wie hij wil, waarover hij wil [...]

9 oktober 2018

Semi-dwingend recht in het huurrecht

Door |2018-10-03T15:33:23+02:00 9 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. In een eerder blog merkte ik reeds op dat er bij het aangaan van een huurovereenkomst sprake kan zijn van semi-dwingend recht. Wanneer de hotelexploitatie plaatsvindt in een [...]

5 oktober 2018

Bevoegdheid om te vertegenwoordigen

Door |2018-10-03T15:13:05+02:00 5 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. In een eerder blog beschreef ik het belang om goed vast te leggen wie de contractspartij is. Daarmee zijn contractspartijen er nog niet. Evenzeer is van belang [...]

3 oktober 2018

Huurovereenkomst bij verkoop onderneming

Door |2018-10-02T17:49:31+02:00 3 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. Wanneer een hotelier zijn onderneming wil verkopen zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Indien een besloten vennootschap het hotel exploiteert, kan de aandeelhouder de aandelen in de vennootschap  [...]

Ga naar de bovenkant