Echtscheidingsadvocaat in Amsterdam

Als u op zoek bent naar een echtscheidingsadvocaat in regio Amsterdam omdat u gaat scheiden, kunt u terecht bij de advocaten van ons kantoor in Amsterdam voor advies op maat. Het is erg verstandig om juridische hulp en begeleiding te zoeken bij een advocaat voor echtscheiding; onze ervaren advocaten staan voor u klaar. Zij zorgen ervoor dat u achteraf niet tegen onaangename verassingen aanloopt, zoals problemen met de echtelijke woning, de verdeling van de spullen en/of de omgang met de kinderen.

Gezamenlijk hebben onze medewerkers Marijke Helmonds en Robin Joppen meer dan veertig jaar ervaring, zowel in de advocatuur als in de rechtspraak. Met beiden bent u verzekerd van een ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsjurist van Quest Advocaten in Amsterdam, die advies geeft als u wilt scheiden en u hulp biedt bij ieder aspect van uw echtscheiding.

Kies voor een echtscheidingsadvocaat van ons kantoor in Amsterdam

Een snelle en zo pijnloos mogelijke scheiding is bij ons kantoor het uitgangspunt. Heldere en duidelijke afspraken zijn daarbij van essentieel belang. Zoekt u dus een echtscheidingsadvocaat in Amsterdam of omstreken die meeleeft waar dat kan, maar optreedt waar dat nodig is? Een advocaat voor echtscheiding van ons kantoor start graag met een kosteloze analyse van uw echtscheidingszaak. De advocaten van ons kantoor in Amsterdam geven u uitgebreid advies als u wilt scheiden en bieden hulp bij uw echtscheiding zelf.

Veelvoorkomende vraagstukken bij een scheiding

In de loop der jaren hebben onze advocaten al veel vraagstukken voorbij zien komen tijdens het bieden van hulp bij een echtscheiding. Hierdoor weten de juridische medewerkers van ons kantoor in Amsterdam precies wat we kunnen verwachten en hoe we het best op situaties reageren. De advocaten van ons kantoor in Amsterdam voorzien u graag van gedegen advies met betrekking tot scheiden. Wij geven u graag wat meer informatie over de mogelijke vraagstukken waar een advocaat voor echtscheiding mee bezig is.

  • Wat moet er gebeuren met de woning?
  • Wie gaat waar wonen?
  • Hoe verdelen wij de zorg voor de kinderen?
  • En wie betaalt welke kosten?
  • Heeft een van beide partners recht op partneralimentatie?
  • Hoe verdelen wij de bezittingen en de schulden?
  • Wat gebeurt er met de pensioenaanspraken?

Woning

Heeft u samen een woning in eigendom? Dan zult u afspraken moeten maken over de verdeling of verkoop van woning. In beginsel zijn beide echtgenoten immers voor de helft eigenaar. U kunt gezamenlijk afspreken dat de woning zal worden verkocht, maar u kunt ook besluiten dat één van de echtgenoten in de woning blijft en de ander zal uitkopen. In een echtscheidingsprocedure kan de rechter ook bepalen of de woning wordt verdeeld of verkocht.

Wanneer een echtgenoot woonruimte huurt voor gezamenlijke bewoning, is de andere echtgenoot op grond van de wet (artikel 7:266 BW en volgende) meteen medehuurder. In de scheidingsprocedure kan de rechter bepalen wie voortaan huurder van de woning zal zijn. In geval van een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels.

Bij ongehuwd samenwonen kan, na twee jaren samenwonen, aan de verhuurder worden gevraagd of de andere huurder medehuurder kan worden. Gedurende de eerste twee jaren van het samenwonen heeft de ‘andere huurder’ nauwelijks woonrechten. Wanneer er sprake is van een koopwoning, moet er bekeken worden wie van beide partners de meest aangewezen persoon is om in de woning te blijven wonen. Daarbij is van belang of de woning voortaan door diegene betaald kan worden en wie van beide partners het meeste belang heeft bij die bewoning. Wanneer geen van beiden de woning alleen kan betalen, zal deze verkocht moeten worden. De advocaten van ons kantoor in Amsterdam geven u ook advies over dit aspect van het scheiden.

Kinderen

Een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap van diens ouders, heeft automatisch familierechtelijke betrekkingen met diens ouders. Ook hebben zij het gezamenlijke gezag over het kind. In het geval van een kind dat wordt geboren bij ongehuwde samenlevers, ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen de moeder en het kind. Wanneer de vader het kind erkent, ontstaan ook met hem familierechtelijke betrekkingen.

Bij geboorte tijdens geregistreerd partnerschap hebben de ouders ook het gezamenlijk gezag. Bij ongehuwde samenwoners moet het gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Ouders zijn wettelijk verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaar. Bij een scheiding moet ook worden nagedacht over het hoofdverblijf van de kinderen, de omgang en de verzorging met de beide ouders en de verdeling van de kosten van de kinderen. Voordat een procedure bij de rechtbank kan beginnen, dienen deze zaken te worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook over dit aspect van het scheiden geven de juristen van ons kantoor in Amsterdam u advies, met hulp op maat bij een echtscheiding.

Partneralimentatie

Wanneer een partner na de scheiding niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, is de andere partner verplicht om partneralimentatie te betalen. Tenminste, wanneer het gaat om gehuwde of geregistreerde partners. Bij ongehuwde samenwoners is dit niet het geval. Alleen wanneer zij een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten waarin deze verplichting is opgenomen, geldt dat natuurlijk weer wel. De juristen van ons kantoor in Amsterdam voorzien u graag van advies met betrekking tot partneralimentatie, een van de vele dingen die bij het scheiden kunnen komen kijken.

Verdeling

Wanneer er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, moeten alle goederen en schulden tussen de partners worden verdeeld (behalve schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen onder uitsluitingsclausule en verknochte zaken).

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden moet er overeenkomstig aan die voorwaarden tussen de beide partners worden verdeeld en verrekend.

Bij ongehuwd samenwonen ontstaat er geen gemeenschap van goederen tussen de partners. Wél kan er gemeenschappelijk eigendom ontstaan doordat zij samen een woning kopen. Ook voor hulp bij dit aspect van een echtscheiding rekent u op onze advocaten.

Pensioen

Wanneer de partners deelnemer zijn aan een pensioenregeling, bouwen zij ouderdoms- en nabestaandenpensioen op. Het betreffende pensioenfonds beheert dit geld. De wet VP regelt in geval van scheiding van gehuwden of geregistreerde partners wat er met dit geld moet gebeuren. Het deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd, moet worden gedeeld. Het nabestaandenpensioen dat tijdens huwelijk of partnerschap is opgebouwd, komt toe aan de ex-echtgenoot/partner.

De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen. Daarvoor is wel een samenlevingscontract nodig. Een advocaat voor echtscheiding vertelt u hier meer over en voorziet u van advies met betrekking tot dit aspect van het scheiden.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met de echtscheidingsadvocaat

Als u een vraag heeft over een (aanstaande) echtscheiding en de hulp van een deskundige advocaat in wilt schakelen voor een goed verloop van zaken, kunt u bij onze advocaten terecht. Neem contact op met een echtscheidingsadvocaat: Robin Joppen, absolute specialist op het gebied van scheidingen en werkzaam in regio Amsterdam. Robin is meelevend met uw situatie, maar kan hard optreden indien de situatie daarom vraagt. Velen zien in haar een baken van rust gedurende hun scheiding. Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op.