Bent u op zoek naar een echtscheidingsadvocaat in regio Amsterdam omdat u gaat scheiden? Het is erg verstandig om juridische hulp en begeleiding te zoeken bij een echtscheiding. Op deze manier zorgt u ervoor dat u achteraf niet tegen onaangename verassingen aanloopt, zoals problemen met de echtelijke woning, de verdeling van de spullen en/of de omgang met de kinderen. Gezamenlijk hebben onze advocaten Marijke Helmonds en Robin Joppen meer dan dertig jaar ervaring, zowel in de advocatuur als in de rechtspraak. Bij beiden heeft u een ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van Quest Advocaten in Amsterdam in dienst genomen. Zij zijn goed in staat om uw scheiding tot een goed einde te brengen.

Kies voor een echtscheidingsadvocaat van ons kantoor in Amsterdam

Een snelle en zo pijnloos mogelijke scheiding is bij Marijke Helmonds en Robin Joppen het uitgangspunt, maar heldere en duidelijke afspraken zijn daarbij van essentieel belang. Zoekt u dus een echtscheidingsadvocaat in Amsterdam of omstreken die meeleeft waar dat kan, maar optreedt waar dat nodig is? Wij starten graag met een kosteloze analyse van uw echtscheidingszaak.

Veelvoorkomende vraagstukken bij een scheiding

In de loop der jaren hebben onze echtscheidingsadvocaten al veel vraagstukken voorbij zien komen op het gebied van echtscheiding. Hierdoor weet de echtscheidingsadvocaat van ons kantoor in Amsterdam precies wat we kunnen verwachten en hoe we het best op situaties reageren. Wij geven u graag wat meer informatie over de mogelijke vraagstukken.

  • Wat moet er gebeuren met de woning?
  • Wie gaat waar wonen?
  • Hoe verdelen wij de zorg voor de kinderen?
  • En wie betaalt welke kosten?
  • Heeft een van beide partners recht op partneralimentatie?
  • Hoe verdelen wij de bezittingen en de schulden?
  • Wat gebeurt er met de pensioenaanspraken?

Woning

Heeft u samen een woning in eigendom? Dan zult u afspraken moeten maken over de verdeling of verkoop van woning. In beginsel zijn beide echtgenoten immers voor de helft eigenaar. U kunt gezamenlijk afspreken dat de woning zal worden verkocht, maar u kunt ook besluiten dat één van de echtgenoten in de woning blijft en de ander zal uitkopen. In een echtscheidingsprocedure kan de rechter ook bepalen of de woning wordt verdeeld of verkocht.

Wanneer een echtgenoot woonruimte huurt voor gezamenlijke bewoning, is de andere echtgenoot op grond van de wet (artikel 7:266 BW en volgende) meteen medehuurder. In de scheidingsprocedure kan de rechter bepalen wie voortaan huurder van de woning zal zijn. In geval van een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels.

Bij ongehuwd samenwonen kan, na twee jaren samenwonen, aan de verhuurder worden gevraagd of de andere huurder medehuurder kan worden. Gedurende de eerste twee jaren van het samenwonen heeft de ‘andere huurder’ nauwelijks woonrechten. Wanneer sprake is van een koopwoning moet bekeken worden wie van beide partners de meest aangewezen persoon is om in de woning te blijven wonen. Daarbij is van belang of de woning voortaan door diegene betaald kan worden en wie van beide partners het meeste belang heeft bij die bewoning. Wanneer geen van beiden de woning alleen kan betalen, zal deze verkocht moeten worden.

Kinderen

Een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap van diens ouders, heeft automatisch familierechtelijke betrekkingen met diens ouders. Ook hebben zij het gezamenlijk gezag over het kind. In het geval van een kind dat wordt geboren bij ongehuwde samenlevers, ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen de moeder en het kind. Wanneer de vader het kind erkent, ontstaan ook met hem familierechtelijke betrekkingen.

Bij geboorte tijdens geregistreerd partnerschap hebben de ouders ook het gezamenlijk gezag. Bij ongehuwde samenwoners moet het gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Ouders zijn wettelijk verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaar. Bij een scheiding moet ook worden nagedacht over het hoofdverblijf van de kinderen, de omgang en de verzorging met de beide ouders en de verdeling van de kosten van de kinderen. Voordat een procedure bij de rechtbank kan worden begonnen, dienen deze zaken te worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Partneralimentatie

Wanneer een partner na de scheiding niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, is de andere partner verplicht om partneralimentatie te betalen. Tenminste, wanneer het gaat om gehuwde of geregistreerde partners. Bij ongehuwde samenwoners is dit niet het geval. Alleen wanneer zij een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten waarin deze verplichting is opgenomen, dan geldt dat natuurlijk weer wel.

Verdeling

Wanneer er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, moeten alle goederen en schulden tussen de partners worden verdeeld (behalve schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen onder uitsluitingsclausule en verknochte zaken).

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden moet er overeenkomstig die voorwaarden tussen de beide partners worden verdeeld en verrekend.

Bij ongehuwd samenwonen ontstaat er geen gemeenschap van goederen tussen de partners. Wél kan er gemeenschappelijk eigendom ontstaan doordat zij samen een woning kopen.

Pensioen

Wanneer de partners deelnemer zijn aan een pensioenregeling, bouwen zij ouderdoms- en nabestaandenpensioen op. Het betreffende pensioenfonds beheert dit geld. De wet VP regelt in geval van scheiding van gehuwden of geregistreerde partners wat er met dit geld moet gebeuren. Het deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd, moet worden gedeeld. Het nabestaandenpensioen dat tijdens huwelijk of partnerschap is opgebouwd, komt toe aan de ex-echtgenoot/partner.

De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen. Daarvoor is wel een samenlevingscontract nodig.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met de echtscheidingsadvocaat

Heeft u een vraag over een (aanstaande) scheiding en wilt u de hulp van een deskundige echtscheidingsadvocaat inschakelen? Neem contact op met een echtscheidingsadvocaat: Marijke Helmonds of Robin Joppen, absolute specialisten op het gebied van scheidingen en werkzaam in regio Amsterdam. Marijke en Robin zijn meelevend met uw situatie, maar kunnen hard optreden indien de situatie daarom vraagt. Velen zien in hun een baken van rust gedurende hun scheiding. Bel voor een vrijblijvend gesprek naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op.