Gaat u scheiden? Zorg dan dat u achteraf niet tegen onaangename verassingen aanloopt zoals problemen met de echtelijke woning, de verdeling van de spullen en of de omgang met de kinderen. Met meer dan dertig jaar ervaring zorgt Marijke Helmonds, onze advocaat voor uw scheiding, dat uw scheiding tot een goed einde wordt gebracht.

Een snelle en zo pijnloos mogelijke scheiding is bij Marijke Helmonds het uitgangspunt, maar heldere en duidelijke afspraken zijn daarbij van essentieel belang. Zoekt u dus een scheidingsadvocaat die meeleeft waar dat kan, maar optreedt  waar dat nodig is in Amsterdam of omstreken? Bel dan direct geheel vrijblijvend 020 – 623 45 77 voor een eerste kosteloze analyse van uw echtscheidingszaak.

Woning

Wanneer een echtgenoot woonruimte huurt voor gezamenlijke bewoning, is de andere echtgenoot op grond van de wet (artikel 7:266 BW en volgende) meteen medehuurder. In de scheidingsprocedure kan de rechter bepalen wie voortaan huurder van de woning zal zijn. In geval van een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels.

Bij ongehuwd samenwonen kan, na twee jaren samenwonen, aan de verhuurder worden gevraagd of de andere huurder medehuurder kan worden. Gedurende de eerste twee jaren van het samenwonen heeft de “andere huurder” nauwelijks woonrechten. Wanneer sprake is van een koopwoning moet bekeken worden wie van beide partners de meest aangewezen persoon is om in de woning te blijven wonen. Daarbij is van belang of de woning voortaan door diegene betaald kan worden en wie van beide partners het meeste belang heeft bij die bewoning. Wanneer geen van beiden de woning alleen kan betalen zal deze verkocht moeten worden.

Kinderen

Een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap van zijn ouders, heeft automatisch familierechtelijke betrekkingen  met zijn ouders. Ook hebben zij het gezamenlijk gezag. In het geval van een kind dat wordt geboren bij ongehuwde samenlevers ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen de moeder en het kind. Wanneer de vader het kind erkent, ontstaan ook met hem familierechtelijke betrekkingen.

Bij geboorte tijdens geregistreerd partnerschap hebben de ouders ook het gezamenlijk gezag. Bij ongehuwde samenwoners moet het gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Ouders zijn wettelijk verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaar. Bij een scheiding moet ook worden nagedacht over het hoofdverblijf van de kinderen, de omgang en verzorging met de beide ouders en de verdeling van de kosten van de kinderen. Voordat een procedure bij de rechtbank kan worden begonnen dienen deze zaken te worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Partneralimentatie

Wanneer een partner na de scheiding niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, is de andere partner verplicht om partneralimentatie te betalen. Tenminste, wanneer het gaat om gehuwde of geregistreerde partners. Bij ongehuwde samenwoners is dit niet het geval. Alleen wanneer zij een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten waarin deze verplichting is opgenomen dan geldt dat natuurlijk weer wel.

Verdeling

Wanneer er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen dat is gesloten vòòr 1 januari 2018 moeten alle goederen en schulden tussen de partners worden verdeeld. (behalve schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen onder uitsluitingsclausule en verknochte zaken)

Wanneer er sprake is van huwelijkse voorwaarden moet er overeenkomstig die voorwaarden tussen de beide partners worden verdeeld en verrekend. Bij ongehuwd samenwonen ontstaat er geen gemeenschap van goederen tussen de partners. Wél kan er gemeenschappelijke eigendom ontstaan doordat zij samen een woning kopen.

Pensioen

Wanneer de partners deelnemer zijn aan een pensioenregeling bouwen zij ouderdoms- en nabestaanden pensioen op. Het betreffende pensioenfonds beheert dit geld. De wet VP regelt in geval van scheiding van gehuwden of geregistreerde partners wat er met dit geld moet gebeuren: Het deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd moet worden gedeeld. Het nabestaandenpensioen dat tijdens huwelijk of partnerschap is opgebouwd, komt toe aan de ex-echtgenoot/ partner. De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen. Daarvoor is wel een samenlevingscontract nodig.

Veel voorkomende vraagstukken bij scheiden zijn:

  • Wat moet er gebeuren met de woning?
  • Wie gaat waar wonen?
  • Hoe verdelen wij de zorg voor de kinderen?
  • En wie betaalt welke kosten?
  • Heeft een van beide partners aanspraak op partneralimentatie?
  • Hoe verdelen wij de bezittingen en de schulden?
  • En, wat gebeurt er met de pensioenaanspraken?

Heeft u een vraag over een (aanstaande) scheiding? Neem contact op met onze advocaat Marijke Helmonds, een absolute specialist op het gebied van scheidingen. Marijke is meelevend met uw situatie, maar kan hard optreden indien de situatie daarom zou vragen. Velen zien in haar een baken van rust gedurende hun scheiding. Bel dus voor een vrijblijvend gesprek: 020 – 623 45 77!

Neem vrijblijvend contact met ons op.