Woont u samen met uw partner zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap en bestaan er vragen over uw rechten en plichten over en weer? Wilt u weten of, en zo ja, welke afspraken u en uw partner schriftelijk kunnen vastleggen? Of zijn u en uw partner uit elkaar en loopt u tegen de nodige (juridische) problemen aan? Bij Quest werken advocaten die gespecialiseerd zijn in vraagstukken bij ongehuwd samenwonen, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de samenwoning. Neem dus vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u van dienst kunnen zijn. Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten en staan u, indien nodig, graag bij in een procedure bij de rechter.

Samenlevingscontract

Als u en uw partner voornemens zijn te gaan samenwonen of al samenwonen, kunt u afspraken vastleggen in een schriftelijke overeenkomst: het samenlevingscontract. U kunt bijvoorbeeld afspraken vastleggen over de kosten van de huishouding, uw inboedel, koopwoning of verbouwingen. U kunt in het samenlevingscontract ook afspraken maken voor na de samenwoning. U kunt denken aan afspraken over wie in de woning mag blijven, van wie welke spullen zijn en of u recht heeft op partneralimentatie. U bent niet verplicht het samenlevingscontract op te laten stellen bij de notaris; u kunt het dus ook samen met uw partner opstellen.

Partneralimentatie

In tegenstelling tot bij het huwelijk en geregistreerd partnerschap bestaat er voor ongehuwde samenlevers geen wettelijke verplichting om alimentatie te betalen nadat u en uw partner uit elkaar zijn.

Het staat u en uw partner wel vrij om afspraken te maken over alimentatie in een overeenkomst. U zult in dat geval afspraken maken over het bedrag, de duur en wanneer de bijdrage kan worden gewijzigd.

Vergoedingsrechten bij samenwoners

Wanneer u en uw partner niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunt u tegen allerlei problemen aanlopen wanneer u uit elkaar gaat. Deze problemen kunnen zich zowel voordoen met of zonder samenlevingscontract. Gedurende uw relatie hebben zich hoogstwaarschijnlijk verschuivingen in het vermogen van u en uw (ex)partner voorgedaan. Bijvoorbeeld omdat u altijd de boodschappen betaalde en uw (ex)partner de verzekeringen, u altijd de vakanties betaalde of samen met uw (ex-)partner een huis heeft gekocht. Of heeft u vanuit uw eigen vermogen de verbouwing van de woning van uw ex(partner) gefinancierd?

Het kan zijn dat u recht heeft op teruggave van het destijds door u geïnvesteerde of betaalde bedrag. Dat heet een vergoedingsrecht. U kunt ervoor kiezen hieromtrent bepalingen op te nemen in een samenlevingscontract. Zo kunt u de wettelijke regels omtrent vergoedingsrechten die gelden voor gehuwden en geregistreerd partners op uw samenleving van toepassing verklaren, maar u kunt ook vastleggen wie welke uitgaven voor zijn of haar rekening neemt.

Indien u en uw (ex)partner geen samenlevingscontract hebben of geen bepalingen omtrent vergoedingsrechten hebben opgenomen, wordt aan de hand van het algemeen geldende recht bepaald of u een recht heeft op terugbetaling van uw investering of betaling. Hierbij is van belang dat de vordering bij ongehuwde samenlevers na vijf jaar verjaart en komt uw recht op een vergoeding te vervallen. Het kan dus zo zijn dat uw vordering al tijdens de samenleving is verjaard. Verjaring van de vordering kan worden voorkomen door deze te stuiten. Door stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Ongehuwd samenwonen en uit elkaar?

Woont u of heeft u ongehuwd samengewoond en heeft u een vraag over uw rechten en plichten ten opzichte van uw (ex)partner? Quest Advocaten voorzien u graag van een deskundig advies en staan u, indien nodig, graag bij in een procedure bij de rechter. Neem contact op met Quest Advocaten voor een vrijblijvend gesprek: 020 – 623 45 77.

Neem vrijblijvend contact met ons op.