Heeft u een vraag over het recht op alimentatie, wat de hoogte daarvan is en hoelang u dat kunt ontvangen? Of komt u er samen met uw (ex)partner niet uit en wilt u graag de stap naar de rechter zetten? Of moet u alimentatie betalen, maar zijn uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd en wilt u graag een herberekening? Bij Quest werken advocaten die gespecialiseerd zijn in alimentatie vraagstukken. Neem dus vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u van dienst kunnen zijn. Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten en staan u, indien nodig, graag bij in een gerechtelijke procedure.

Wat is alimentatie?

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap hebben veel rechtsgevolgen, waaronder de plicht om financieel voor elkaar te zorgen: de onderhoudsplicht. Ook na een (echt)scheiding kan deze onderhoudsplicht blijven bestaan. Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding of geregistreerd partnerschap. Als er kinderen zijn, bestaat er na de (echt)scheiding ook de verplichting voor de ouders om voor hun kinderen te blijven zorgen. Deze financiële bijdrage wordt door de meest draagkrachtige partner betaald aan de ex-echtgenoot en/of kinderen.

Soorten alimentatie

Alimentatie wordt meestal voldaan door een geldbedrag. We onderscheiden twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Als juridische ouder bent u wettelijk verplicht een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te leveren. Hierbij is het niet van belang of uw kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Kinderen tot 21 jaar hebben onvoorwaardelijk recht op een bijdrage in hun levensonderhoud.

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de kinderalimentatie. De rechter zal dan wel nagaan of het bedrag in verhouding niet te laag is en kan, indien nodig, een ander bedrag bepalen.

Partneralimentatie

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat één van beide partners niet (voldoende) in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien en komt deze persoon mogelijk in aanmerking voor het ontvangen van partneralimentatie.

U kunt onderling afspraken maken over de partneralimentatie. Het staat u vrij om zelf met elkaar overeen te komen of en, zo ja, tot welk bedrag en hoe lang de ene partner tegenover de andere partner verplicht is een financiële bijdrage te leveren. U kunt dit voor het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bepalen, maar dit kan ook achteraf. Wanneer u er onderling niet uitkomt, kan de rechter op verzoek de onderhoudsverplichting tussen u en uw partner vaststellen.

Berekening

De hoogte van de te betalen kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. Het gaat enerzijds om wat een kind nodig heeft en anderzijds voor welk deel een ouder daarin dient bij te dragen.

De hoogte van de te betalen partneralimentatie wordt eveneens berekend aan de hand van de behoefte van de verzoekende ex-partner en de draagkracht van de andere ex-partner. Hierbij kunnen veel verschillende omstandigheden een rol spelen, zoals het inkomen, de mogelijkheid om (meer) te werken en de woonkosten.

Indien de alimentatieverplichtigde onvoldoende financiële middelen heeft om zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie te voldoen, gaat de te betalen kinderalimentatie voor. Als er daarna nog financiële middelen overblijven, gaat het restant naar de ex-partner.

Wijziging

Als de feitelijke situatie veranderd, bijvoorbeeld doordat uw inkomen wijzigt, u wisselt van baan of een nieuwe partner heeft, kan dat van invloed zijn op de te betalen of te ontvangen onderhoudsbijdrage.

Wat doet een advocaat?

Indien u wilt weten of u recht heeft op alimentatie, u er samen met uw (ex-)partner niet uitkomt of een procedure wilt starten voor een alimentatieaanvraag of -wijziging, kan een advocaat u helpen. Indien u naar de rechter gaat, is het inschakelen van een advocaat wel verplicht.

Heeft u een vraag over kinder- of partneralimentatie? Quest Advocaten voorzien u graag van een deskundig advies en staan u, indien nodig, graag bij in een procedure bij de rechter. Neem contact op met Quest Advocaten voor een eerste kosteloos en vrijblijvend gesprek: 020 – 623 45 77.

Neem vrijblijvend contact met ons op.