Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in alimentatie en Amsterdam als werkgebied heeft? Wij vertellen u graag meer over het recht op alimentatie, de hoogte ervan en hoelang u het kunt ontvangen. Komt u er samen met uw (ex-)partner niet uit en wilt u graag de stap naar de rechter zetten? Of moet u alimentatie betalen, maar zijn uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd en wilt u graag een herberekening? Bij Quest Advocaten in Amsterdam werken advocaten die gespecialiseerd zijn in vraagstukken omtrent alimentatie en u hier hulp bij bieden. Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten en staan u, indien nodig, graag bij in een gerechtelijke procedure.

Wat is alimentatie en hoe kan onze advocaat uit Amsterdam u hierbij helpen?

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap hebben veel rechtsgevolgen, waaronder de plicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dit wordt ook wel de onderhoudsplicht genoemd. Ook na een (echt)scheiding kan deze onderhoudsplicht blijven bestaan. Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten (van de verzorging en opvoeding van de kinderen en) van levensonderhoud na een echtscheiding of geregistreerd partnerschap. Deze financiële bijdrage wordt door de meest draagkrachtige partner betaald aan de ex-echtgenoot en/of kinderen. Het kan raadzaam zijn om een advocaat uit Amsterdam in te schakelen bij de bepaling hiervan.

Welke soorten alimentatie zijn er allemaal?

Alimentatie wordt meestal voldaan door een geldbedrag overeen te komen. We onderscheiden twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Een advocaat van Quest Advocaten uit Amsterdam kan u adviseren over en hulp bieden bij beide vormen van alimentatie.

Kinderalimentatie

Als juridische ouder bent u wettelijk verplicht een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te leveren. Hierbij is het niet van belang of uw kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Kinderen tot 18 jaar hebben onvoorwaardelijk recht op een bijdrage in hun levensonderhoud.

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de kinderalimentatie. De rechter zal dan wel nagaan of het bedrag in verhouding niet te laag is en kan, indien nodig, een ander bedrag bepalen.

Partneralimentatie

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat één van beide partners niet (voldoende) in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien en komt deze persoon mogelijk in aanmerking voor het ontvangen van partneralimentatie.

U kunt onderling afspraken maken over de partneralimentatie. Het staat u vrij om zelf met elkaar overeen te komen of en, zo ja, tot welk bedrag en hoe lang de ene partner tegenover de andere partner verplicht is een financiële bijdrage te leveren. Wanneer u er onderling niet uitkomt, kan de rechter op verzoek de onderhoudsverplichting tussen u en uw partner vaststellen.

Hoe wordt de berekening met betrekking tot alimentatie uitgevoerd?

De hoogte van de te betalen kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. Het gaat enerzijds om wat een kind nodig heeft en anderzijds voor welk deel een ouder daarin dient bij te dragen.

De hoogte van de te betalen partneralimentatie wordt eveneens berekend aan de hand van de behoefte van de verzoekende ex-partner en de draagkracht van de andere ex-partner. Hierbij kunnen veel verschillende omstandigheden een rol spelen, zoals het inkomen, de mogelijkheid om (meer) te werken en de woonkosten.

Indien de alimentatieverplichtigde onvoldoende financiële middelen heeft om zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie te voldoen, gaat de te betalen kinderalimentatie voor. Als er daarna nog financiële middelen overblijven, gaat het restant naar de ex-partner. Wilt u bij de onderhandelingen over de alimentatie graag een deskundige advocaat uit Amsterdam betrekken? Dat is zeer verstandig! Onze advocaten bieden hulp bij het vaststellen van de alimentatie en beoordelen graag of alles volgens de geldende richtlijnen is berekend.

Wijzigingen in de persoonlijke of financiële situatie

Als de feitelijke situatie verandert, bijvoorbeeld doordat uw inkomen wijzigt, u wisselt van baan of er een nieuwe partner komt, dan kan dat van invloed zijn op de te betalen of te ontvangen alimentatie. Onze advocaat uit Amsterdam geeft u advies over de invloed op de te betalen of ontvangen alimentatie.

Wat kan een van onze advocaten voor u doen?

Indien u wilt weten of u recht heeft op alimentatie, u er samen met uw (ex-)partner niet uitkomt of een procedure in Amsterdam wilt starten voor een alimentatieaanvraag of -wijziging, kan een advocaat u helpen. Indien u naar de rechter gaat, is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Neem direct contact met ons op

Onze ervaren advocaten bieden hulp bij alimentatie. Heeft u een vraag over kinder- of partneralimentatie of over een ander aspect van het familierecht? Wij voorzien u graag van een deskundig advies en staan u, indien nodig, graag bij in een procedure bij de rechter. Neem contact op met een van onze advocaten voor een eerste kosteloos en vrijblijvend gesprek over hulp bij alimentatie. Bel hiervoor naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op.