Enige tijd geleden schreef onze advocaat auteursrecht Yuri Benjamins al een artikel over hoe software in het intellectuele eigendomsrecht beschermd wordt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten is software hier in Nederland (en in de gehele EU) minder gemakkelijk via het octrooirecht te beschermen dan via het auteursrecht. Meestal zal op software dus eerder een auteursrecht rusten en niet snel een patent zijn aangevraagd. Maar men moet zich realiseren dat deze software wel aan het auteursrechtelijke ‘werkbegrip’ moet voldoen om bescherming via de auteurswet te genieten.

Hoofdregel voor auteursrecht op software

Net als bij ieder andere auteursrechtelijk vraagstuk begint het met de vaststelling of er sprake is van een werk. Pas als aan dit werkbegrip voldaan is, is er sprake van bescherming. Dus moet men eerst kijken of er sprak is van een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ en of de software een ‘persoonlijk stempel van de maker’ draagt.

Eigen oorspronkelijk karakter

Wil software voor bescherming in aanmerking komen dient er dus sprake te zijn van een eigen oorspronkelijke karakter. Men dient zich te realiseren dat dit ziet op de broncode van de betreffende software. Het auteursrecht biedt immers geen bescherming voor ideeën of stijlen. Het (innovatieve) idee achter een bepaald computerprogramma of SaaS oplossing kan dus geen bescherming genieten via het auteursrecht. Zoals gezegd verkrijgt men alleen een auteursrecht op de broncode. Deze broncode zal dus een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen wil er sprake zijn van een auteursrechtelijk relevant werk.

Wanneer is er sprake van inbreuk

Op het moment dat bepaalde delen van een broncode gelijkenis tonen, maakt dat niet dat er direct sprake is van inbreuk op een auteursrecht. Men moet grote gelijkenis tussen de twee verschillende computerprogramma’s zien wil er sprake zijn van inbreuk.

Als advocaat auteursrecht zien wij ook steeds minder software gerelateerde zaken voorbij komen. Dit komt deels doordat steeds meer computerprogrammatuur op basis van dezelfde programmeertaal wordt geschreven. Dit heeft direct als resultaat dat steeds meer broncodes overeenkomen en daarmee minder snel een eigen oorspronkelijke karakter geven.

Applicaties die bijvoorbeeld op basis C++ worden geprogrammeerd zullen voor een groot aantal functionaliteiten dezelfde broncode (moeten) gebruiken. Zo zal de code die nodig is bijvoorbeeld een tabblad, tabel of programma te sluiten vrijwel altijd hetzelfde zijn bij een bepaalde software programmeertaal zoals C++, Java of PHP. Daar kan men geen creatieve keuzes in maken. Op dat moment ontstaat er dan ook geen auteursrecht op dat onderdeel van de broncode van de computerprogrammatuur. Simpelweg omdat het eigen oorspronkelijk karakter in dat stuk van de broncode ontbreekt.

Van inbreuk zal dus pas sprake zijn als bijvoorbeeld de gehele broncode overgenomen wordt of in ieder geval een groot deel. Als advocaat auteursrecht zien wij het niet vaak voorkomen dat de hele broncode integraal wordt overgenomen. Als we het al zien dan zien we dit voorkomen bij op maat gemaakte software en CMS systemen die zeer specifiek zijn en daarna door de afnemer op oneigenlijke wijze worden gebruikt.

Heeft u een vraag over auteursrecht op software? Vraag het onze advocaten. Zij hebben ervaring als het gaat om juridische geschillen waarbij computer programmatuur in strijd met het geldende auteursrecht wordt gebruikt. Het is belangrijk om snel en doortastend op te treden in het geval men uw software kopieert of in strijd met de licentie voorwaarden gebruikt.

Auteursrecht op de user interface van Software

Naast de broncode, wat we even de ‘achterkant’ van de software noemen, is er ook nog de user interface van de software, zeg maar de ‘voorkant’. De user interface bepaalt hoe de eindgebruiker de software daadwerkelijk ziet op zijn scherm. Ook op het ontwerp van deze user interface kan een apart auteursrecht rusten. Maar ook hier heeft te gelden dat er wel sprake moet zijn van een eigen oorspronkelijk karakter.

Hier zal ook niet snel sprake van zijn. Ten eerste omdat het auteursrecht geen bescherming biedt voor de functionele elementen. De functionele van de user interface komen dus niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Daarnaast is de rek er als het gaat om creatieve ontwerpen voor  user interface er ook wel uit doordat veel ontwerpen gemeengoed zijn geworden. Enkele jaren geleden waren bepaalde design oplossing nog wel uniek, maar tegenwoordig zijn veel van dit soort user interface ontwerpen al wel gemeengoed geworden. Uiteraard blijven er op bepaalde buttons en andere kleinere ontwerpen nog wel auteursrechten rusten. Maar op een gehele user interface van software zal niet snel een auteursrecht rusten.

Vraag het onze advocaat als u een vraag over software en auteursrecht heeft.

U kunt onze advocaten altijd vragen of er sprake is van een auteursrecht op uw software en of er sprake is van een inbreuk. Dit is altijd geheel vrijblijvend. Op die manier bent u er van verzekerd dat uw intellectuele eigendommen goed beschermd zijn. Deze vormen immers een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en zijn geld waard. Actief optreden tegen inbreuk is daarom van essentieel belang indien u als bedrijf software maakt en levert. Bel dus voor een eerste advies 020 – 623 45 77 of vul het formulier in!

Neem vrijblijvend contact met ons op.