Een merkrecht geeft u het uitsluitende recht op het gebruik van een bedrijfs- of productnaam. Door een merkrecht aan te vragen kunt u een productnaam beschermen of zorgen dat uw bedrijfsnaam niet gebruikt kan worden door een andere partij.

Het merkrecht is een recht dat u moet aanvragen en na een onderzoek door de betreffende instanties wordt toegewezen. Uiteraard kan de aanvraag voor een merkrecht ook afgewezen worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw merkrecht beschrijvend is.

Aanvragen:

Een merkrecht dient u bij de bevoegde instanties aan te vragen. Afhankelijk van het geografische gebied waar u bescherming wilt, doet u dit bijvoorbeeld bij het BBIE voor een merkrecht dat u alleen in de Benelux wenst te verkrijgen. Bij EUIPO kunt u voor de hele EU een merkrecht aanvragen bijvoorbeeld.

Eisen:

Het aan te vragen merk moet wel onderscheidend vermogen hebben. Dit wil zeggen dat het ten eerste niet beschrijvend mag zijn. Zo kunt u niet het woordmerk ‘fietsenwinkel’ laten registreren voor een fietsenwinkel of bijvoorbeeld ‘Aqua’ voor een water product. Uw productnaam of bedrijfsnaam moet dus wel enigszins origineel zijn en afwijken van hetgeen in het normale taalgebruik ook wordt gebruikt.

Quest Advocaten is bijvoorbeeld ook een geregistreerd merk. Deze bedrijfsnaam heeft onderscheidend vermogen omdat het Engels woord Quest in het Nederlands niet beschrijvend is en daarmee onderscheidend vermogen heeft.

Toch bestaat hier ook weer een uitzondering op. Zo kan een beschrijvend woord, toch voor merkregistratie in aanmerking komen. Dit is het zogenaamde inburgeren. Indien een product- of bedrijfsnaam door gebruik een zodanige bekendheid geniet dat het niet langer een beschrijvend woord is, kan dit als merk geregistreerd worden.

Uitzonderingen:

Het merkenrecht kent vele uitzonderingen op wat wél een merk kan zijn. Zo zijn er een aantal absolute- en relatieve weigeringsgronden.

Handhaven

Het registreren van een merkrecht vraagt om maatwerk, zeker omdat u een merkrecht voor bepaalde klassen van producten aanvraagt. Het kiezen van de juiste klasse is van belang om later ook uw merkrecht te kunnen handhaven. Het handhaven van een merkrecht is lastiger en arbeidsintensiever dan menigeen denkt. De wetgever eist namelijk dat u wel actief moet optreden tegen inbreuk op uw merkrecht, anders vervalt het merkrecht ook weer.

Het hebben van een merkrecht is dus niet een vast gegeven, maar vraagt een actieve houding van de rechthebbende.

Vragen?

Het raadplegen van een merkenrecht advocaat is raadzaam indien u vragen heeft over het aanvragen óf het handhaven van uw merkenrecht. Onze merkenrechten advocaten beschikken over ruime ervaring om problemen te voorkomen en waar nodig voor u op te lossen. Bel dus direct 020 – 623 45 77 of mail ons via het onderstaande formulier.

Neem vrijblijvend contact met ons op.