Baanbrekende uitspraak bestuurlijke boete wegens woningonttrekking

Onlangs heeft een van onze medewerkers een doorbraak geforceerd als het gaat om de vraag of de gemeente een bij wet vastgestelde boete van € 20.500 mag opleggen.

De boete werd opgelegd, omdat de woning in strijd met de daarvoor geldende regels werd verhuurd. De gemeente had een boete opgelegd van € 20.500,- en was niet voornemens om die boete te matigen. De gemeente beriep zich op het feit dat de omvang van de boete was vastgesteld in de regelgeving.

Omdat de woning slechts korte tijd werd verhuurd en de betrokkene niet eerder werd gewaarschuwd vond de rechter de boete te hoog en heeft geoordeeld dat het mogelijk moet zijn om de boete te matigen. In dit geval werd dan ook een lagere boete opgelegd.

Werd u een boete opgelegd voor woningonttrekking / Airbnb verhuur of om andere reden? Neemt u dan contact met mij op!