U zoekt algemene voorwaarden. U wilt dat deze juridisch waterdicht zijn en passen bij uw onderneming. Door goede algemene voorwaarden te hanteren bent u verzekerd dat u veilig zaken kunt doen. Als er zich een conflict voordoet bent u op die manier niet aansprakelijk en is de kans op wantbetaling ook klein. Daarom zijn goede, op maat gemaakt algemene voorwaarden een investering die iedere ondernemer zou moeten doen.

Waarom u de algemene voorwaarden bij Quest Advocaten moet laten opstellen? Omdat een aantal van onze advocaten zich met recht een algemene voorwaarden specialist mogen noemen. Laat dus bij Quest Advocaten uw algemene voorwaarden opstellen. Altijd geheel op maat en perfect passend bij uw bedrijf.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contracten die u herhaaldelijk gebruikt bij een overeenkomst. Een overeenkomst met standaardbepalingen die u dus altijd gebruikt, kan in die zin ook een set algemene voorwaarden zijn, terwijl u dit zelf mogelijk als een contract ziet. De vraag of iets dus als algemene voorwaarden te typeren is, hangt af van het doel waarvoor de bepalingen in de overeenkomst zijn opgenomen.

De wet heeft de volgende definitie voor algemene voorwaarden in artikel 6:231 BW: “een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.

Dus zodra u een aantal bedingen opneemt teneinde/met als doel om deze vaker te gaan gebruiken in een aantal overeenkomsten met uw klanten en dit ook geen kernbedingen zijn zoals de prijs, hoeveelheden etc., is er juridisch gezien al sprake van algemene voorwaarden.

De vraag of een bepaald beding als algemene voorwaarden te gelden heeft, maakt juridisch gezien nog wel uit. Algemene voorwaarden worden doorgaans door een rechter indringender getoetst dan een bepaling in een overeenkomst die geen algemene voorwaarden is. Dit komt omdat men over een contract indringender zal onderhandelen, maar bij de algemene voorwaarden minder. Daarover vertellen wij u later meer bij de onredelijke bedingen die in sommige voorwaarden worden opgenomen.

Algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden. Wat is het verschil?

Het verschil tussen algemenen voorwaarden en leveringsvoorwaarden is dat leveringsvoorwaarden een bijzonder soort zijn. De algemene voorwaarden kunnen immers betrekking hebben op de inkoop van diensten of goederen (de zogenaamde inkoopvoorwaarden), of bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder de toegang tot een theater of concertzaal wordt gegeven (de zogenaamde bezoekersvoorwaarden). Met andere woorden: het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden is dat de laatste uitsluitend zien op de levering van de  producten of diensten door de onderneming die de voorwaarden hanteert.

In het algemeen is het zo dat de meeste ondernemingen leveringsvoorwaarden hebben. Het hebben van inkoopvoorwaarden is vaak alleen bij grote ondernemingen en (semi)overheden gangbaar.

Waarom algemenen voorwaarden opstellen?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, toch heeft bijna iedere ondernemer ze. Dit komt omdat het handig is om als ondernemer te beschikken over een set. U bekijkt uw diensten en/of producten aanbod en aan de hand daarvan formuleert u een aantal standaard regels die u kunt gebruiken voor iedere transactie die u met uw klanten aangaat. Op die manier weet u zeker dat bij iedere verkoop van producten of levering van diensten de meest belangrijke juridische zaken op papier staan en dat daarover duidelijkheid bestaat bij zowel u als uw klant.

Een tweede reden om ze te hebben is het feit dat heel veel klanten verwachten dat u ze heeft. Op het moment dat een klant om de voorwaarden vraagt, is het fijn om deze klaar te hebben liggen en te kunnen overhandigen. Daar hebben ze ook een representatieve functie richting uw klanten.

Waar op letten?

Bij algemene voorwaarden zijn een aantal zaken waar u op moet letten. Zo moet u opletten met het opstellen, maar ook bij het hanteren en gebruiken van de voorwaarden.

Bij het opstellen moet u letten op het feit dat de wetgever heeft bepaald dat een aantal bepalingen niet mogen worden opgenomen, de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Neemt u bepalingen op van de zwarte lijst, dan zijn deze bepalingen nietig. Bepaling uit de grijzen lijst zijn vernietigbaar. Deze lijsten kunt u terugvinden in het algemeen burgerlijk wetboek. Naast de lijst met bepalingen die u niet mag opnemen in uw algemene voorwaarden, is er ook nog de open norm van de redelijkheid en de billijkheid. U dient dus altijd na te denken of de bepaling die u opneemt, wel redelijk zijn richting de partij tegen wie u de voorwaarden gaat hanteren.

Naast het feit dat u  moet opletten bij het opstellen van de algemene voorwaarden, moet u ook rekening houden met het hanteren en aanbieden ervan. Het is belangrijk om ze goed van toepassing te verklaren en ook op de juiste manier aan te bieden aan uw wederpartijen. Doet u dit niet goed, zullen de voorwaarden in het geheel niet van toepassing zijn en heeft u ook in het geheel niet de juridische dekking die u normaliter wel zou hebben.

Algemene voorwaarden laten maken of zelf maken?

Wij adviseren u om de algemene voorwaarden niet zelf te gaan maken. U dient zich te realiseren dat u ze vaak gaat gebruiken, als het goed is zelfs bij iedere overeenkomst die u met uw klanten gaat sluiten. Door herhaaldelijk juridische onjuiste algemene voorwaarden te hanteren loopt u ook herhaaldelijk het risico dat deze voorwaarden zich min of meer tegen u keren in plaats van dat ze u beschermen tegen juridische aansprakelijkheid. Investeren in een door een gespecialiseerde advocaat opgestelde voorwaarden is dus een slimme investering.

Als u de voorwaarden overneemt van een concurrent of bevriende ondernemer, lees ze dan altijd goed door of laat ze controleren door een specialist. Op die manier kunt u vaststellen of ze wel aansluiten bij uw bedrijfsvoering. Ook dit is namelijk van belang. Algemene voorwaarden dienen altijd op maat gemaakt te worden en als een ‘jasje’ om uw bedrijfsvoering te vallen.

Wij adviseren u dus om direct contact op te nemen met onze specialisten die meer dan 20 jaar ervaring hebben met het opstellen van algemene voorwaarden. Door eenmalig te investeren in de juiste algemene voorwaarden bent u voor altijd verzekerd van de juridische zekerheid die u als ondernemer graag heeft.

Bel direct: 020 – 623 45 77 of mail ons via onderstaand formulier!

Neem vrijblijvend contact met ons op.