Zoekt u een advocaat bestuursrecht? Quest Advocaten in Amsterdam heeft meerdere bestuursrecht advocaten die u kunnen bijstaan in uw procedure tegen de overheid. Zowel particulieren als zakelijke klanten behoren tot onze cliënten. Dus ook uw juridische vraagstuk of probleem kunnen wij hoogstwaarschijnlijk behandelen. Zoekt u dus een advocaat bestuursrecht dat op een toegankelijke wijze communiceert met cliënten en ook een heldere en eerlijke prijs afspreekt met u? Bel dan direct voor een geheel vrijblijvend en gratis eerste advies naar 020 – 623 45 77 of vul het formulier in en wij nemen zeer spoedig contact met u op.

Wat is het bestuursrecht?

Het bestuursrecht regelt hoe en wanneer een bestuursorgaan van de overheid kan ingrijpen in de openbare rechtsorde, de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen (onderdanen). In de relatie van overheid en onderdanen is in principe sprake van machtsongelijkheid. De overheid bepaalt wat de onderdanen wel of niet mogen. Dat is in het privaatrecht in principe anders. Daar zijn partijen in principe gelijk en bepalen burgers, private instellingen en bedrijven zelf wat zij doen of met anderen afspreken.

Bestuursrecht advocaat verplicht?

Het voordeel en ook het nadeel van het bestuursrecht is dat het niet verplicht is om een advocaat in de hand te nemen. Het voordeel is natuurlijk dat het op deze wijze veel (financieel) toegankelijker  blijft voor burgers. Zo kan iedereen een beschikking aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente of een ander bestuursorgaan en kan ook iedereen bezwaar en beroep indienen, zonder dat zij een (dure) advocaat dienen in te schakelen. Het nadeel is echter dat het bestuursrecht, zeker op specifieke deelgebieden, erg ingewikkelde materie kan zijn. Daardoor komt het voor dat burgers zichzelf vertegenwoordigen in procedures tegen de overheid, maar zich daarmee in de vingers snijden. Het is dus wel raadzaam om na te gaan of het inschakelen van juridische bijstand toch handig is, ook al is het niet verplicht.

Een ander voordeel is overigens dat men wel een jurist kan inschakelen , maar niet direct verplicht een advocaat hoeft in te schakelen. Juristen zijn over het algemeen goedkoper dan een advocaat en daarmee dus toegankelijker voor de burger.

Bezwaar en beroep

De meest bekende ‘termen’ van het bestuursrecht zijn bezwaar en beroep. Een besluit van een bestuursorgaan is vaak het startpunt is van de bestuursrechtelijke procedure. Zo kan een gemeente besluiten om een uitkering stop te zetten, de centrale overheid besluiten om een groot infrastructuurproject te starten of een stichting besluiten om een subsidie wel of niet toe te kennen. Het zijn allemaal besluiten die zowel positieve als negatieve gevolgen kunnen hebben voor burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft echter de mogelijkheid om dergelijke besluiten te laten toetsen door het bestuursorgaan en de bestuursrechter.  Door het instellen van bezwaar en/of beroep wordt het besluit nogmaals heroverwogen en getoetst aan de gelden bestuursrechtelijke normen en regelgeving. Voor het instellen van beroep is het meestal van belang om eerst bezwaar te hebben ingesteld tegen het betreffende besluit. Het is in het bestuursrecht van erg groot belang om de bezwaar- en beroepstermijnen goed te bewaken. Het te laat instellen van bezwaar of beroep zal al snel leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar- of beroepschrift.

Wat valt er onder bestuursrecht?

Het bestuursrecht beslaat allerlei rechtsgebieden en beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

  • het onderwijs, door de subsidiering daarvan te verbinden aan wettelijke voorschriften en voorwaarden
  • ambtenarenrecht (de rechtspositie van werknemers in dienst van de overheid)
  • belastingrecht
  • vergunningen (bijvoorbeeld horeca, openbare evenementen, milieu en bouwrecht)
  • ruimtelijke ordeningsrecht (bijvoorbeeld bestemmingsplannen)
  • vreemdelingenrecht en asielbeleid
  • handhavingsbeleid (economische orde)
  • socialezekerheidsrecht (rechten van burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering, ziektewetuitkering of een bijstandsuitkering)

Neem vrijblijvend contact met ons op.