Heeft u een vraagstuk met betrekking tot bestuursrecht en wilt u graag advies van een deskundige advocaat uit Amsterdam? Onze advocaten staan u bij in uw procedure tegen de overheid. Zowel particulieren als zakelijke klanten behoren tot onze cliënten. Ook uw juridische vraagstuk of probleem kunnen wij hoogstwaarschijnlijk behandelen. Bent u dus op zoek naar een advocaat in regio Amsterdam gespecialiseerd in het bestuursrecht die op een toegankelijke wijze communiceert met cliënten en ook een heldere en eerlijke prijs afspreekt met u? Wij kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.

Wat is het bestuursrecht en wat kan een advocaat uit Amsterdam hierbij betekenen?

Het bestuursrecht regelt hoe en wanneer een bestuursorgaan van de overheid kan ingrijpen in de openbare rechtsorde, de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen (onderdanen). In de relatie van overheid en onderdanen is in principe sprake van machtsongelijkheid. De overheid bepaalt wat de onderdanen wel of niet mogen. Het is dan prettig dat een advocaat of jurist van Quest Advocaten uit Amsterdam u advies kan geven over uw rechten én plichten binnen het bestuursrecht. Binnen het privaatrecht, zoals het arbeidsrecht is deze machtsverdeling anders. Daar zijn partijen in principe gelijk en bepalen burgers, private instellingen en bedrijven zelf wat zij doen of met anderen afspreken. Toch zijn hier ook bepaalde rechtsgebieden, zoals het huurrecht, om meer richting te geven en ieder eerlijke kansen te bieden.

Is het verplicht om een advocaat in te schakelen bij vraagstukken over het bestuursrecht?

Het voordeel en ook het nadeel van het bestuursrecht is dat het niet verplicht is om een advocaat in de hand te nemen die u in regio Amsterdam en daarbuiten bij kan staan. Het voordeel is natuurlijk dat het op deze wijze veel (financieel) toegankelijker blijft voor burgers. Zo kan iedereen een beschikking aanvragen bij de gemeente of een ander bestuursorgaan en kan ook iedereen bezwaar en beroep indienen, zonder dat zij een (dure) advocaat dienen in te schakelen. Het nadeel is echter dat het bestuursrecht, zeker op specifieke deelgebieden zoals het ambtenarenrecht, erg ingewikkelde materie kan zijn. Daardoor komt het voor dat burgers zichzelf vertegenwoordigen in procedures tegen de overheid, maar zich daarmee in de vingers snijden. Het is dus wel raadzaam om na te gaan of het inschakelen van juridische bijstand toch handig is, ook al is het niet verplicht.

Een ander voordeel is overigens dat men wel een jurist kan inschakelen, maar niet direct verplicht een advocaat hoeft in te schakelen bij vragen en procedures omtrent het bestuursrecht. Een jurist vraagt over het algemeen een goedkoper tarief dan een advocaat en is daarmee dus toegankelijker voor de burger – ook bij Quest Advocaten in Amsterdam is dit het geval.

Bezwaar en beroep aantekenen

De meest bekende ‘termen’ van het bestuursrecht zijn bezwaar en beroep, waar een advocaat of jurist van Quest Advocaten uit Amsterdam u graag bij helpt. Een besluit van een bestuursorgaan is vaak het startpunt van de bestuursrechtelijke procedure. Zo kan een gemeente besluiten om een uitkering stop te zetten, de centrale overheid besluiten om een groot infrastructuurproject te starten of een stichting besluiten om een subsidie wel of niet toe te kennen. Het zijn allemaal besluiten die zowel positieve als negatieve gevolgen kunnen hebben voor burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft echter de mogelijkheid om dergelijke besluiten te laten toetsen door het bestuursorgaan en de bestuursrechter. Door het instellen van bezwaar en/of beroep wordt het besluit nogmaals heroverwogen en getoetst aan de geldende bestuursrechtelijke normen en regelgeving. Voor het instellen van beroep is het meestal van belang om eerst bezwaar te hebben ingesteld tegen het betreffende besluit. Het is in het bestuursrecht van erg groot belang om de bezwaar- en beroepstermijnen goed te bewaken – hier kan een advocaat of jurist uit Amsterdam u bij helpen. Het te laat instellen van bezwaar of beroep zal al snel leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar- of beroepschrift.

Plan een vrijblijvend gesprek in om uw vraagstuk te bespreken

Bent u op zoek naar een kundige jurist of een ervaren advocaat in regio Amsterdam die uw vraagstuk omtrent het bestuursrecht aan kan pakken? Quest Advocaten heeft dé specialist in huis die u voorziet van deskundig advies en u bijstaat bij een eventuele procedure. Bespreek uw zaak tijdens een vrijblijvend eerste gesprek. Om onze dienstverlening laagdrempelig te houden, is dit gesprek altijd gratis. Wilt u graag een moment inplannen met een advocaat die gespecialiseerd is in het bestuursrecht, bijvoorbeeld op ons kantoor in Amsterdam of bij u op locatie? Neem dan contact met ons op. Bel naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op.