Door onze advocaat AirBnB Dennis Coppens.

Van 60 naar 30 nachten

Amsterdam gaat vanaf 1 januari 2019 het aantal nachten voor de verhuur van de woning via de vakantieverhuur regeling van 60 naar 30 terugbrengen. Dit werd vandaag bekend.

Tot voorkort stelde de gemeente Amsterdam zich op het standpunt dat een dergelijke verkorting niet kon. Volgens wethouders Ivens zou een dergelijk korte termijn immers niet meer gelden als onttrekking van woonruimte.

Nieuwe uitspraak rechtbank Amsterdam

De gemeente is van mening dat een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 5 december 2017 voldoende aanknopingspunten biedt om wel tot een limiet van 30 nachten voor het verhuren via AirBnB te gaan. De gemeente is dit van mening omdat de rechtbank in deze uitspraak stelde dat ook in het geval van permanente bewoning sprake is van woningonttrekking indien deze woning simpelweg niet beschikbaar is voor bewoning, maar verhuurd wordt aan toeristen.

Woningonttrekking volgens de Raad van State

De rechtbank in Amsterdam baseert zich weer op een tweetal uitspraken van de Raad van State. Toch is het maar de vraag of deze twee uitspraken zich op deze manier laten vergelijken met de zaak die in december bij de rechtbank Amsterdam speelde.

Het verschil met de zaak in Amsterdam was bijvoorbeeld dat de bewoners, een gezien met twee kinderen, nog veel persoonlijke spullen in de woning hadden staan. Niets wees er dus op dat zij de woning echt onttrokken aan de woningvoorraad.

Strijd met de Huisvestingswet

Wij denken dat het laatste woord over deze regeling op basis van de Huisvestingswet nog niet gezegd is. Enerzijds omdat de regeling van de gemeente Amsterdam wel op erg gespannen voet komt te staan met de landelijk huistvestings-wetgeving. Dat in Amsterdam ineens een heel ander beleid gevoerd wordt ten aanzien van de verhuur van AirBnB dan in bijvoorbeeld Rotterdam  is ook niet zomaar toelaatbaar.

In strijd met eigendomsrecht?

Daarnaast is het zo dat indien het een koopwoning betreft, de limiet van 30 dagen op gespannen voet kan komen te staan met het recht op eigendom. Het recht op eigendom is een vergaand rechter dat niet zomaar mag worden beperkt.

Conclusie

De gemeente Amsterdam meent dat het beperken van AirBnB verhuur tot 30 nachten per jaar is toegestaan. Voor ons advocaten lijkt dit een gewaagde stelling. Het zou kunnen dat een andere (hogere) rechter tot een andere conclusie komt dan de rechtbank in Amsterdam onlangs deed. In dat geval zou de hele regeling omtrent vakantieverhuur en AirBnB in Amsterdam op losse schroeven komen te staan en de angst van wethouder Ivens alsnog waarheid worden.