Door Jim Frielink

Gisteren was het al te lezen, maar vandaag lijkt het dan officieel: er komt een nationale registratieplicht voor de toeristische verhuur via platforms als airbnb en booking.com. Wij schreven al eerder over het voornemen en hoe een dergelijke registratieplicht voor vakantieverhuur eruit zal zien.

Vandaag heeft de verantwoordelijke minister een brief gezonden aan de Tweede Kamer over meerdere plannen met betrekking tot de woningmarkt. De hele brief ziet dus op meer dan alleen de registratieplicht voor vakantieverhuur.

In deze brief stel de minister: “Met een aantal gemeenten en de grootste platforms zoals Airbnb ben ik in gesprek om excessen bij toeristische verhuur aan te pakken. Hierbij hebben alle partijen aangegeven mee te gaan werken aan een registratieverplichting voor aanbieders van advertenties waarbij het registratienummer zichtbaar moet zijn bij de advertentie. Hiermee krijgen gemeenten beter zicht op waar toeristische verhuur plaatsvindt. Dit versterkt de handhavingsmogelijkheden van de gemeente. Gezamenlijk met de betrokken partijen wordt invulling gegeven aan een systeem waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er sprake kan zijn van illegale advertenties. Tegelijkertijd bereid ik met partijen de wettelijke inbedding voor en ik verwacht voor het einde van het jaar de formele consultatie erover te kunnen starten. Daarna zal het de weg vinden naar uw Kamer.”

Het lijkt dan ook dat er vrij veel vaart gemaakt wordt en dat de registratieplicht al mogelijk volgend jaar geïntroduceerd zal worden. Dit registratiesysteem zal het voor gemeentes stukken makkelijker maken om de Huisvestingswet en Huisvestingsverordeningen, als het gaat om toeristische verhuur, te handhaven.