Door onze advocaat Bed and Breakfast Dennis Coppens.

De rechtbank in Amsterdam heeft op 15 februari 2018 uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente en een groot aantal woonbootbezitters. De zaak draaide om de vraag wanneer een woonboot hoofdzakelijk gebruikt wordt als hoofdverblijf. Dit is vergelijkbaar met de vraag wanneer er sprake is van het onttrekken van een woning bij de verhuur via Airbnb. Toch is het bij woonboten anders dan bij woonhuizen. Dat zit hem in de onderliggende wetgeving die verschilt. Daarover zullen wij u een andere keer informeren.

Inschrijving volgens BRP is belangrijk

De rechtbank stelt dat de gemeente de vrijheid heeft om beleidsregels te ontwikkelen met betrekking tot vakantieverhuur en bed and breakfast. Maar, zo stelt de rechtbank, het staat de rechter dan ook vrij om deze beleidsregels ‘indringend’ te toetsen.

De rechtbank concludeert daarna dat op basis van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak een inschrijving in de BRP in beginsel een vermoeden oplevert van bewoning. Een dergelijke inschrijving is volgens de rechtbank dan ook een belangrijke aanwijzing is dat iemand op deze woonboot woonachtig is.

Gemeente moet tegenbewijs leveren

Tegen dit zwaarwegende vermoeden is echter tegenbewijs mogelijk. Maar, en dit is een belangrijk punt om mee te nemen, het is wel aan de gemeente om het tegendeel te bewijzen. De registratie in de BRP levert dus een behoorlijk sterk vermoeden op.

Beleid van de gemeente Amsterdam is te streng

De rechter komt dan ook tot de conclusie dat het beleid dat de gemeente Amsterdam had ontwikkeld, te streng was. Zij mogen niet eisen dat een persoon feitelijke woonachtig is op een woonboot én eisen dat deze persoon daar staat ingeschreven. Indien iemand er feitelijk woont, kan het niet ingeschreven staan niet automatisch leiden tot een boete of een last onder dwangsom.

60 dagen termijn is niet te streng

Dat men een woonboot 60 dagen per jaar mag verhuren via airbnb en het feit dat dit niet structureel en/of bedrijfsmatig mag zijn, zijn volgens de rechtbank geschikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn immers een relevantie maatstaf voor de vraag of een woonboot hoofdzakelijk als hoofdverblijf wordt gebruikt.

Overige criteria niet relevant

De overige criteria, zoals het betalen van toeristenbelasting, verhuur aan maximaal 4 personen, eisen van brandveiligheid en het niet veroorzaken van overlast zijn volgens de rechtbank niet relevant. LET WEL: deze door de gemeente gestelde voorwaarden zijn alleen niet relevant voor de vraag of woonboot als woonverblijf dient.

Conclusie

Deze laatste conclusie is van belang. De regulering van de verhuur van woonboten via airbnb en booking.com gaat via het bestemmingsplan “Water”. Dit is een andere juridische aanpak dan gebruikt wordt voor het reguleren van de verhuur van woningen. Derhalve had de gemeente beleid ontwikkeld waarbij het handelen in strijd met het bestemmingsplan (het niet hoofzakelijk gebruiken als woonverblijf) een overtreding opleverde. Om tot die vaststelling te komen mag de gemeente dus alleen uitgaan van de criteria die nu door de rechtbank zijn goedgekeurd.

Onze tip is: schrijf u in ieder geval in op de woonboot indien u deze via airbnb gaat verhuren. In dat geval is het aan de gemeente om te bewijzen dat u daar niet uw woonverblijf had. Wordt ongetwijfeld vervolgd…