Door onze advocaat bestuursrecht Dennis Coppens.

Onze advocaten vertegenwoordigen veel cliënten die van de gemeente Amsterdam een boete hebben gehad voor de verhuur aan toeristen via AirBNB. Voordat de gemeente overgaat tot het opleggen van een boete geven zij de eigenaar of huurder van de woning de kans om een zienswijze in te leveren. Vaak maken onze cliënten daar niet optimaal gebruik van. Wij leggen even kort uit wat een zienswijze is en waarom het indienen ervan van belang is.

Wanneer zienswijze bij bestuurlijke boete?

Als de gemeente of welk bestuursorgaan dan ook voornemens is om een boete op te leggen van meer dan € 340,- moeten zij de vermeende overtreder een zienswijze laten indienen. Dit is in principe vormvrij. Het mag op schrift, maar het kan ook mondeling of beide. Daarnaast is de vermeende overtreder niet verplicht om een zienswijze in te dienen.

Waarom een zienswijze indienen?

Nu de gemeente slechts het voornemen heeft om een boete op te leggen is dit te zien als de nog enigszins informele fase van traject. Gedurende de periode dat de boete nog niet feitelijk is opgelegd, kan het bestuursorgaan nog op tal van redenen afzien van het daadwerkelijk opleggen van de boete. Zo kunnen ook persoonlijke- of verzachtende omstandigheden meespelen bij de afweging om wel of niet een boete op te leggen. Het is dus een uitgelezen kans om het bestuursorgaan te overtuigen om de boete niet op te leggen.

Waarom een zienswijze ‘belangrijker’ is dan een bezwaar

Nadat een boete door de gemeente of een ander bestuursorgaan is opgelegd, kan men uiteraard nog bezwaar maken. Het ligt echter niet voor de hand dat een bestuursorgaan nadat heteen boete oplegt voor de illegale verhuur via AirBnB vervolgens bij het bezwaar de boete weer intrekt. De gemeente meent simpelweg dat zij terecht de boete heeft opgelegd en zal dus niet snel terugkomen op haar besluit. De enige optie die dan resteert is in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat zegt u in uw zienswijze?

Nu de zienswijze de uitgelezen kans is om op een enigszins informele manier uw standpunt te verkondigen, moet u uw verhaal goed formuleren. Wij zien wel dat cliënten van ons kantoor zelf een zienswijze hebben ingeleverd en daar vrij makkelijk over hebben gedacht. Op een later moment, als het op een beroepsprocedure aankomt bijvoorbeeld, kan deze slecht geformuleerde zienswijze dan weer averechts werken. Het is dus van belang om een eenduidige strategie te bedenken en deze in de zienswijze alleen minder formeel te formuleren. U wilt immers het betreffende bestuursorgaan niet tegen u in het harnas jagen met teveel juridisch jargon.

Neem op tijd contact op met (onze) advocaten van de sectie airbnb.

De beste tip die ik u wil geven als het gaat om een zienswijze bij illegale vakantieverhuur: neem contact op met een specialist. Al is het maar om in een half uur een strategie te bespreken. Op het moment dat u weet wat u grofweg in uw zienswijze moet stellen, bent u al een stuk dichter bij het uiteindelijke doel: de boete van vaak wel € 20.500,- tafel krijgen.