Intellectuele eigendomsrecht is een breed begrip voor verschillende IE-rechten. Het meest bekende intellectueel eigendomsrecht is het auteursrecht, maar ook het merkenrecht en handelsnaamrecht zijn veelvoorkomende intellectuele eigendomsrechten. Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht leggen u de meest voorkomende IE-rechten even kort uit. Heeft u direct een vraag voor onze advocaat intellectueel eigendomsrecht in Amsterdam? Bel dan direct 020 – 623 45 77 en krijg direct een antwoord!

Auteursrecht

Het meest bekende intellectuele eigendomsrecht het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege op het moment dat een creatie een eigen oorspronkelijke karakter heeft. Wat wel of niet als auteursrechtelijke werk wordt aangemerkt is niet eenduidig te beantwoorden. Dat blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid rechtspraak die bestaat over de vraag of iets wel of niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Ook onze advocaten intellectueel eigendomsrecht hebben veel van dit soort zaken gevoerd.

Een auteursrecht op een creatie zal  ontstaan op het moment dat er creatieve keuzes gemaakt worden. Meer juridisch gezegd: indien het werk een eigen oorspronkelijke karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Daarmee is niet gezegd dat de mate van creativiteit de maatstaf is om te bepalen of er wel of geen auteursrecht ontstaat. Zo kan op een (opgenomen) gesprek tussen twee personen een auteursrecht ontstaan, maar ontstaat een auteursrecht in voorkomende gevallen ook op een enkel e-mailbericht. Ook bij het schrijven van zakelijke teksten kan er immers sprake zijn van een eigen oorspronkelijk karakter.

Copyright

Veel mensen associëren het auteursrecht met het wel bekende © copyright tekentje. Over de oorsprong en het (noodzakelijke) gebruik van het copyright teken bestaan een hoop misverstanden. In sommige landen was het nodig om een auteursrechtelijk beschermd werk te ‘claimen’ door het gebruik van het copyright tekentje. In dat opzicht leek het op het logo voor het andere intellectuele eigendomsrecht:  het merkenrecht. Daar heeft men ook een  speciaal teken ™ om aan te tonen dat het een geregistreerd merk betreft.

Toch heeft het copyright teken nog maar weinig daadwerkelijke betekenis binnen het auteursrecht. Het kan hoogstens dienen als bevestiging dat men het auteursrecht voorbehoudt of dat men in ieder geval een bronvermelding wenst te verkrijgen indien bepaalde zaken geciteerd worden. Als algemene regel kan men aannemen dat het voeren van een copyright teken niet noodzakelijk is voor het behouden van uw auteursrecht.

Merkenrecht

Een anders onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht is het merkenrecht. In tegenstelling tot het auteursrecht moet een merkrecht altijd aangevraagd worden. Een merkrecht vraagt men aan om een waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van de concurrentie. Men wilt immers niet dat een concurrent eenzelfde soort product of dienst levert waarvan de naam verwarring veroorzaakt.

Voorbeelden als Coca Cola en Pepsi cola illustreren hoe belangrijk het is om een onderscheidende productnaam te hebben. Precies dat doel wordt bereikt met het verkrijgen van een merkrecht. Voor het verkrijgen van een merkrecht moet een merk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het gekozen woordmerk, beeldmerk, kleurmerk of bijvoorbeeld vormmerk moet onderscheidend vermogen hebben, maar ook niet in strijd zijn met een aantal absolute en relatieve weigeringsgronden. Kortom: een merkrecht aanvragen kan moeilijk zijn.

Het optreden tegen een inbreuk op een merkenrecht kan belangrijk zijn, omdat het niet handhaven verval van het merkrecht kan betekenen. Neem dus direct contact op met onze merkenrecht advocaat Amsterdam indien u geconfronteerd wordt met een procedure rondom een merkinbreuk. Zo staan wij u bij als het gaat om het vorderen van schadevergoeding bij inbreuk op het merkrecht.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht biedt een ondernemer (enige) exclusiviteit met betrekking tot het gebruik van de gekozen én gebruikte handelsnaam. Het idee achter het handelsnaamrecht is dat indien men als eerste een bepaalde handelsnaam voert, deze bescherming geniet. Het is in dat opzicht vergelijkbaar met het merkenrecht, maar verschilt ook op een aantal punten.

Een handelsnaamrecht verkrijgt men in tegenstelling tot een merkrecht uitsluitend op de gebruikte handelsnaam. Het moet dus gaan om de handelsnaam die feitelijk gebruikt wordt in het handelsverkeer. Een merkrecht kan men daarentegen al aanvragen zonder dat deze op dat moment al in het handelsverkeer gebruikt wordt. Een andere verschil is dat men een handelsnaam niet verkrijgt voor producten, logo’s etc. Een handelsnaamrecht beschermt dus uitsluitend de gevoerde handelsnaam.

Octrooi of patent

Een ander bekend intellectueel eigendomsrecht is het octrooirecht, dat ook wel patentrecht genoemd wordt. Dit recht vraagt men aan als het een nieuwe technische oplossing betreft. Het verschil met bijvoorbeeld het auteursrecht is dat het hier een nieuwe oplossing moet zijn voor een technisch probleem. Ook is het zo dat een octrooi moet worden aangevraagd en na toetsing moet worden toegekend door de betreffende autoriteiten.

Vraagstukken over het intellectueel eigendomsrecht:

Optreden tegen inbreuk op intellectueel eigendomsrecht

Het is van belang om op te treden tegen inbreuken op uw intellectueel eigendomsrecht. Enerzijds is het optreden belangrijk omdat daarmee uw intellectueel eigendomsrecht beter beschermd blijft en het een afschrikkende werking heeft. Een andere belangrijke reden is dat voor het handhaven van bepaalde intellectuele eigendomsrecht het actief optreden tegen inbreuk vereist is. Zo is het merkenrecht een intellectueel eigendomsrecht dat actief optreden tegen een inbreuk vereist. Doet u dit niet dan kan het merkenbureau het geregistreerde merkrecht schrappen.

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het optreden tegen inbreuken. Enerzijds door de inbreukmaker aan te schrijven, maar indien nodig zullen wij ook bij de rechter procederen.

Intellectueel eigendomsrecht advocaat in Amsterdam

Zoekt u dus een intellectueel eigendomsrecht advocaat in Amsterdam? Neem dan contact op met Quest advocaten. Onze advocaten hebben zowel de benodigde actuele kennis van het intellectueel eigendomsrecht als de ervaring met het handhaven van deze rechten. Zo bent u ook verzekerd van het beste advies door onze advocaten en weet u door onze transparante tarieven waar u aan toe bent.

Neem dus contact op via het onderstaande formulier of bel direct: 020 – 623 45 77!

Neem vrijblijvend contact met ons op.