De door de overheid getroffen maatregelen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus hebben een grote impact. De scholen, horeca en het merendeel van de winkels zijn gesloten en het grootste deel van de ouders zit thuis met hun kinderen. Wat betekent dit nu voor de omgangs- en zorgregeling?

Voor uw kinderen is het van belang dat u zich zoveel mogelijk blijft houden aan de overeengekomen omgangs- en zorgregeling. Het coronavirus is op zichzelf onvoldoende reden om de ene ouder de omgang met het kind te kunnen ontzeggen. Zolang het kind en de ouders gezond zijn, kan nog steeds uitvoering worden gegeven aan de gemaakte afspraken.

Vitaal beroep of klachten?

Het is uiteraard wel denkbaar dat enige aanpassing van de omgangs- en zorgregeling is vereist. Bijvoorbeeld omdat één of beide ouders een vitaal beroep hebben of als iemand in het gezin gezondheidsklachten heeft. In het laatste geval moet gehoor worden gegeven aan de verplichte thuisquarantaine. ‘Wanneer één lid van het gezin koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis’ (Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens de persconferentie van 23 maart 2020).

Bij verplichte thuisquarantaine zal het dus niet mogelijk zijn om de omgang te laten plaatsvinden. De ouder waarbij het kind verblijft, is wel verplicht om contact op afstand faciliteren, bijvoorbeeld door (video)bellen.

Niet nakoming van de omgangs- of zorgregeling?

Wat nu als één van de ouders de omgangs- en zorgregeling niet nakomt? Beide ouders zijn verplicht om uitvoering te geven aan de overeengekomen regeling. Gebeurt dat niet, dan is er sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Normaal gesproken is het dan mogelijk om een spoedprocedure (kort geding) bij de rechtbank te starten. Op dit moment zijn de rechtbanken gesloten en vinden alleen urgente zaken doorgang. Het (tijdelijk) niet nakomen van een omgangs- of zorgregeling valt daar niet onder, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

Het is dus vooral van belang om in gesprek te blijven met uw ex-partner en de instructies van de overheid goed op te volgen. Het is tevens denkbaar dat u onderling afspreekt dat de omgang op een later tijdstip wordt ingehaald, bijvoorbeeld door het kind langer bij de andere ouder te laten verblijven.