(Kleine) ondernemers en ZZP’ers worden extra getroffen door de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus. Er is sprake van inkomstendaling en er bestaat mogelijk onzekerheid over het behoud van uw baan. Het is goed mogelijk dat u zich afvraagt wat dit betekent voor uw alimentatieverplichting? Mag u door een tijdelijke inkomensdaling de alimentatie verlagen of stopzetten?

Verzoek bij de rechtbank

Het is mogelijk om een verzoek tot wijziging van uw alimentatieverplichting in te dienen bij de rechtbank. Voor een dergelijk verzoek is wel vereist dat sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een inkomensdaling kan als zodanig worden aangemerkt. Of de rechter daadwerkelijk overgaat tot een verlaging van de alimentatie, is afhankelijk van de vraag of het gaat om een incidentele daling van het inkomen of dat deze daling op termijn weer hersteld zal worden.

Daarnaast is het mogelijk dat er sprake is van een financiële noodtoestand. In dat geval kan een voorlopige voorzieningsprocedure worden gestart. Het is dan mogelijk of de alimentatieverplichting kan worden geschorst.

Overleg met uw ex-partner

Aangezien een gerechtelijke procedure tijd kost en de uitkomst nooit op voorhand te voorspellen is, verdient het aanbeveling om met uw ex-partner in gesprek te gaan over een mogelijke (tijdelijke) verlaging van de partneralimentatie. Bespreek de situatie met elkaar en kijk wat voor u beiden mogelijk is. Wat kunt u wel betalen en wat heeft de ander nodig om zijn of haar levensonderhoud te kunnen blijven voorzien?