Hebt u de wens om samen met de kinderen te verhuizen? Dan kan het zo zijn dat u daarvoor eerst toestemming moet krijgen van uw ex-partner.

Eenhoofdig gezag?

Hebt u alleen het gezag over uw kinderen? Dan hebt u in beginsel geen toestemming nodig van uw ex-partner. Er zijn wel uitzonderingen denkbaar, omdat het niet de bedoeling is dat het recht op omgang van de andere ouder wordt belemmerd. Uw ex-partner kan dan naar de rechter stappen om de verhuizing tegen te houden. Als de omgang door uw verhuizing praktisch onmogelijk wordt, dan kan het zo zijn dat de rechter besluit dat u geen toestemming krijgt om te verhuizen.

Gezamenlijk gezag?

Hebt u samen met uw ex-partner het gezag over uw kinderen? Dan heb u toestemming nodig van uw ex-partner wanneer u met de kinderen wilt verhuizen.

Geen toestemming: dan vervangende toestemming vragen aan de rechter

Stemt uw ex-partner niet in de met de verzochte verhuizing? Dan kunt u dit geschil voorleggen aan de rechter en om vervangende toestemming voor de verhuizing vragen.

Bij de beoordeling van uw verzoek, staat het belang van de kinderen altijd voorop. Het belang van de kinderen weegt dus altijd zwaarden dan andere belangen, zoals mogelijk uw eigen belang bij de verhuizing. De rechter zal aan de hand van de specifieke omstandigheden tot een belangenafweging komen. Bij deze belangenafweging wordt in ieder geval rekening gehouden met een aantal omstandigheden, waaronder:

  • het recht en belang van de ouder om te verhuizen en in vrijheid zijn/haar leven (opnieuw) in te richten;
  • de noodzaak om te verhuizen;
  • mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van het contact na de verhuizing.

Het is dus afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie of een voorgenomen verhuizing in het belang van uw kinderen is.

Wilt u of uw ex-partner met de kinderen gaan verhuizen en wilt u hier meer over weten? Neemt u dan vooral contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. Bel hiervoor naar 020 – 623 45 77 of stuur een mail naar info@questadvocaten.nl.