Door onze advocaat AirBnB Dennis Coppens.

Goed nieuws voor mensen die een boete of dwangsom van de gemeente Amsterdam hebben ontvangen. Op 17 januari heeft de rechtbank in Amsterdam de uitvoering van een dwangsom opgeschort. Dit omdat de rechter van mening was dat de vermeende overtreder de woning toch niet had onttrokken aan de woningvoorraad.

Verhuur van een woonboot via AirBnB

In dit geval betrof het de verhuur van een woonboot via het platform van AirBnB. Woonboten vielen altijd buiten de regulering van vakantieverhuur en konden dus vrij verhuurd worden aan toeristen. Enige tijd geleden heeft de gemeente dit ‘gat in de wetgeving’ gedicht door het bestemmingsplan Water aan te passen. Dus ook een woonbooteigenaar dient nu te voldoen aan de regels voor vakantieverhuur.

Was de woonboot onttrokken aan de woningvoorraad?

De toezichthouders van de gemeente zijn op basis van een anonieme tip langsgegaan bij de woonboot. Daar deed een Amerikaanse mevrouw de deur open en stelde dat zij een vriend van de eigenaar was. Zij heeft de toezichthouders de toegang tot de woonboot geweigerd. Hetgeen een goede zet is in het geval de toezichthouders zomaar voor de deur staan.

Eigenaar duikt op

Enige dagen later zijn de toezichthouders weer teruggekomen bij de woonboot. Op dat moment deed er een andere mevrouw open. Ook zij heeft de toezichthouders de toegang geweigerd, maar toegezegd dat zij een half uur later wel naar binnen mochten komen. Toen de toezichthouders terugkwamen deed plotseling de eigenaar open. Ook was de mevrouw die  een paar dagen geleden aanwezig was ook aanwezig.

Controle van de woonboot op persoonlijke spullen

De eigenaar heeft verklaard regelmatig weg te zijn, maar wel feitelijk op de woonboot te wonen. De rechtbank overweegt dat nu de Amerikaanse bezoekers/(toeristen) niet verklaard hebben dat de eigenaar niet op de woonboot woonde en er ook handdoeken, kleding en een mandje met persoonlijke verzorgingsspullen zijn gevonden, er geen sprake is van hotelmatig gebruik van de woonboot. Daar voegt de rechtbank overigens aan toe dat het aanwezig zijn van een piano ook meeweegt in de beslissing. De eigenaar was immers muzikant. De piano was een aanvullende aanwijzing dat de eigenaar feitelijk woonachtig was op het adres.

Overwinning voor AirBnB verhuurders?

Het is voor het eerst in lange tijd dat een particuliere verhuurder een rechtszaak van de gemeente Amsterdam wint. Maar van een grote overwinning is geen sprake. In deze zaak gaat het immers om het opschorten van een last onder dwangsom. Daarnaast betrof dit een kort geding en kan er dus op een later moment in de bodemprocedure op teruggekomen worden.

Wel duidelijkheid over wat als bewijs kan gelden

De uitspraak is dus niet een grote overwinning, maar geeft wel weer wat inzicht in de bewijslast die op een verhuurder kan komen te liggen bij een inval door de gemeente. Hoewel de gemeente moet bewijzen dat er sprake is van woningonttrekking, moet de verhuurder in veel gevallen ook het tegendeel kunnen bewijzen. Deze uitspraak laat zien dat wat kleding, een aantal handdoeken en een mandje met persoonlijke verzorgingsspullen (en een piano) voldoende kunnen zijn.

Conclusie

De uitspraak is geen overwinning voor AirBnB verhuurders die door de gemeente met torenhoge boetes voor vakantieverhuur worden geconfronteerd, maar wel een kleine opsteker. De laatste tijd heeft de gemeente Amsterdam veel zaken voor de rechter gewonnen. Dat niet alles leidt tot een overwinning voor de gemeente is goed om te zien. We wachten de volgende zaken en de inhoudelijke behandeling van het boetebesluit voor deze woonboot af. Daar zal moeten blijken of de argumenten voor de dwangsom ook opgaan voor de bestuurlijke boete.