Een verklaring omtrent het gedrag voor een taxi chauffeur wordt relatief vaak geweigerd. Dit komt deels doordat taxichauffeurs continu worden gescreend, maar ook vanwege de aard van het werk. Een verkeersovertreding kan bij een taxichauffeur namelijk al leiden tot het weigeren van een VOG. Dit terwijl bijvoorbeeld een snelheidsovertreding een relatief vaak voorkomende overtreding is.

Terugkijktermijn chauffeurskaart

De terugkijktermijn bij de aanvraag van een VOG voor een chauffeurspas of chauffeurskaart is 5 jaar. Dat is dus langer dan de normale terugkijktermijn van 4 jaren. Wat echter bijzonder is aan deze verklaring omtrent gedrag is de doorlopende screening die plaatsvindt.

Doorlopende screening taxi VOG

Taxichauffeurs worden, net als medewerkers in de kinderopvang, doorlopend gescreend door Justis. Op die manier komen bijvoorbeeld verkeersovertredingen maar ook geweldsincidenten of overtredingen van de  wet personenvervoer eerder aan het licht. Zo kunnen chauffeurs waarvan het COVOG meent dat deze niet in aanmerking dienen te komen voor een chauffeurskaart, al eerder een vog weigeren en niet pas na 4 of 5 jaar als de huidige verklaring verlopen is.

De continue screening heeft tot gevolg dat als het COVOG op basis van informatie uit het JDS constateert bepaalde gedragingen een belemmering vormen voor de uitoefening van de functie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt geïnformeerd. Het is vervolgens de inspectie die de betreffende chauffeur kan opdragen een nieuwe VOG aan te vragen.

Deze nieuwe aanvraag is voor het overige gelijk aan een reguliere aanvraag, waarbij er wederom op basis van het objectieve- als het subjectieve criterium tot een besluit gekomen zal worden door Justis.

Objectieve criterium

Een relatief groot aantal misdrijven leiden tot de weigering van een vog voor een chauffeurskaart, dit vanwege de aard van de werkzaamheden. Zo zullen zowel verkeersovertredingen, maar ook geweldsmisdrijven en misdrijven zoals witwassen en fraude leiden tot een weigering. Het objectieve criterium is bij de een taxichauffeur derhalve zeer breed.

Subjectieve criterium

In de jurisprudentie is de invulling van het subjectieve criterium zeer uiteenlopend geïnterpreteerd. Zo zijn er zaken waarin snelheidsovertredingen en zelfs het overtreden van de Wet personenvervoer niet tot de afwijzing van een VOG leidde.

Er zijn echter ook zaken waarin een haast gelijkwaardig feitencomplex volgens de rechter wel terecht tot weigering van een VOG had geleid. Het is derhalve van belang om het opstellen van een zienswijze bij een geweigerde verklaring omtrent het gedrag zeer serieus te nemen. Het subjectieve criterium is immers dé mogelijkheid om alsnog een verklaring te krijgen.

Indien u vragen heeft over een geweigerde vog voor uw chaffeurskaart kunt u altijd een bericht sturen of geheel vrijblijvend en kosteloos bellen met 020 – 623 45 77.