Een Verklaring Omtrent gedrag of VOG is steeds vaker noodzakelijk voor de uitoefening van bepaalde beroepen of activiteiten. Indien een verklaring omtrent gedrag geweigerd wordt, heeft dat grote gevolgen voor de betreffende persoon. Quest advocaten helpt u om alsnog een VOG te verkrijgen doormiddel van het indienen van een zienswijze of het instellen van bezwaar of (hoger)beroep. Dit doen wij voor een vast bedrag dat wij vooraf met u afspreken.

Verklaring omtrent gedrag

Een VOG wordt niet geweigerd indien u in het verleden niet in aanraking bent geweest met politie en justitie. Dus indien u geen strafblad heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken over het krijgen van een VOG.

Geen VOG gekregen

Een VOG wordt u geweigerd indien uit het justitieel documentatie systeem (JDS) blijkt dat u in het verleden strafrechtelijk werd veroordeeld, een transactie bent aangegaan of indien er een strafbeschikking is opgelegd ÉN de daaraan ten grondslag liggende feiten niet verenigbaar zijn met de functie waarvoor u de VOG aanvraagt.

Screeningprofiel VOG

Per functie kijkt Justis dus naar wat wel of juist niet verenigbaar is. Daarvoor zijn een aantal screeningsprofielen gecreëerd. Deze VOG screeningsprofielen bestaan uit beroeps-specifieke screeningsprofielen, zoals bijvoorbeeld voor ambtsdragers, zorgmedewerkers, juridische dienstverlening, maar ook bijvoorbeeld specifiek voor het lidmaatschap van een schietvereniging.

Daarnaast zijn er nog een algemeen screeningsprofielen die dan weer bestaan uit 8 risicogebieden:

  • Informatie
  • Geld
  • Goederen
  • Diensten
  • Zakelijke transacties
  • Proces
  • Aansturen organisatie
  • Personen

Voor een bepaalde functie wordt men dus vaak getoetst aan de hand van een screeningprofiel. De vraag die dan voorligt bij Justis is of de registraties in het JDS wel of niet verenigbaar zijn met die profielen.

Terugkijktermijn VOG

Justis hanteert een terugkijk termijn bij de toetsing of iemand een VOG krijgt. Deze termijn verschilt per screeningsprofiel. De maximale termijn bedraagt in beginsel 4 jaar. Als u bijvoorbeeld op uw 19e veroordeeld bent voor winkeldiefstal, zal u dat vijf jaar na deze veroordelingen geen probleem moeten opleveren.

Er zijn echter afwijkende termijnen voor bepaalde functies. Zo geldt bij een VOG voor een advocaat een terugkijktermijn van 10 jaar.

Bij een VOG voor een taxi chauffeurspas is de terugkijktermijn bijvoorbeeld 5 jaar. Het is van belang om daar rekening mee te houden en per screeningsprofiel na te gaan welke terugkijktermijn er van toepassing is.

De algemene terugkijktermijnen kunt u vinden op de website van Justis.

Zienswijze verklaring omtrent gedrag (VOG)

Indien Justis u geen verklaring omtrent gedrag verstrekt wordt u in staat gesteld om een zienswijze in te dienen. U ontvangt eerst een voorgenomen besluit om u de VOG te weigeren. U kunt daarop reageren middels het indienen van een zienswijze.

De zienswijze is van belang omdat Justis tot dat moment alleen nog is uitgegaan van het objectieve criterium. Dat zijn de registraties die zij uit het JDS halen. Het subjectieve criterium waar zij aan toetsen zijn, zoals de naam als zegt, de meer subjectieve elementen en omstandigheden waaraan Justis moet toetsen. Deze elementen en omstandigheden heeft Justis op het moment van een voorgenomen besluit nog niet en het is dus aan u om die via een zienswijze kenbaar te maken.

Subjectieve criteria zijn bijvoorbeeld de beperkte ernst van de feiten die geregistreerd zijn, de vraag of de straf middels een transactie of door een rechter is opgelegd, recidive en hoe lang geleden de misdrijven hebben plaatsgevonden.

Bezwaar en beroep

De zienswijze is van groot belang bij een geweigerde VOG. Mocht een zienswijze niet tot het gewenste resultaat leiden dan is er altijd nog de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen deze weigering.

Een bestuursrechter zal uw zaak geheel bekijken en afwegen of het weigeren van de verklaring omtrent gedrag gerechtvaardigd is.

Advocaat VOG

Wij realiseren ons dat een geweigerde verklaring omtrengt gedrag grote gevolgen voor u heeft. Daarom hebben wij advocaten die u goed, maar ook snel helpen bij het opstellen van een zienswijze en het indienen van bezwaar en beroep. Daarnaast werken wij met vaste prijzen, waardoor u vooraf weet wat een traject u kost. Zo bent u verzekerd van professionele bijstand door een advocaat en bent u verzekerd van een heldere prijs.

Neem dus direct contact op om een eerste vrijblijvend advies te krijgen over uw geweigerde VOG door het formulier op deze pagina in te vullen of bel direct: 020 – 623 45 77.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

[caldera_form id=”CF5a254d5a4aa33″]