contractenrecht

Overlast veroorzaakt door huurder

Door |2019-01-08T12:38:57+02:00 8 januari 2019|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Geen enkele verhuurder zit te wachten op een huurder, die overlast veroorzaakt. Maar wanneer een verhuurder te maken krijgt met zo'n huurder, zal hij daar wel [...]

Overdracht van onroerend goed

Door |2018-10-11T10:06:19+02:00 15 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. De meeste overeenkomsten komen tot stand en worden uitgevoerd door het handelen van de contractspartijen. Bij een aantal specifieke overeenkomsten stelt de wet evenwel nadere eisen. [...]

Wanneer mag je onderhandelingen niet meer staken

Door |2018-10-09T11:44:13+02:00 10 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. Een van de belangrijkste rechtsbeginselen in het Nederlands recht is de contractsvrijheid. Iedereen heeft de vrijheid om te onderhandelen met wie hij wil, waarover hij wil [...]

Bevoegdheid om te vertegenwoordigen

Door |2018-10-03T15:13:05+02:00 5 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. In een eerder blog beschreef ik het belang om goed vast te leggen wie de contractspartij is. Daarmee zijn contractspartijen er nog niet. Evenzeer is van belang [...]

Wie is uw contractspartij?

Door |2018-03-09T16:51:55+02:00 9 maart 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. Bij het sluiten van overeenkomsten is uiteraard van groot belang om vast te stellen wie de contractspartijen zijn. Met name wanneer er problemen ontstaan met betrekking [...]

Wie is de eigenaar van de verkochte goederen?

Door |2018-03-01T14:31:27+02:00 28 februari 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. Wanneer partijen met elkaar onderhandelen over de aankoop en verkoop van de (roerende) goederen, is kenbaar wie de verkoper is en wie de koper. Dat wil echter niet [...]

Boeteclausules in huurovereenkomsten.

Door |2018-01-26T08:27:28+02:00 26 januari 2018|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Boeteclausules In contracten worden veel bepalingen opgenomen, waardoor de schuldenaar, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, een boete is verschuldigd. De bedoeling van een dergelijk beding [...]