huurrecht

Huurwoning inspecteren niet toegestaan

Door |2019-05-03T16:46:24+02:00 3 mei 2019|

Door onze advocaat huurrecht Jim Frielink. Gisteren besprak ik al een zaak over een boeteclausule in het geval van onderverhuur, waarbij de rechtbank de gefixeerde boete ontoelaatbaar achtte. In theorie is een [...]

Overlast veroorzaakt door huurder

Door |2019-01-08T12:38:57+02:00 8 januari 2019|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Geen enkele verhuurder zit te wachten op een huurder, die overlast veroorzaakt. Maar wanneer een verhuurder te maken krijgt met zo'n huurder, zal hij daar wel [...]

Huurprijsherziening

Door |2018-10-31T18:24:21+02:00 31 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. In principe kunnen huurder en verhuurder zelf afspraken maken over de hoogte van de huurprijs en vervolgens de verhoging daarvan. In specifieke gevallen kunnen huurder en [...]

Semi-dwingend recht in het huurrecht

Door |2018-10-03T15:33:23+02:00 9 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. In een eerder blog merkte ik reeds op dat er bij het aangaan van een huurovereenkomst sprake kan zijn van semi-dwingend recht. Wanneer de hotelexploitatie plaatsvindt in een [...]

Huurovereenkomst bij verkoop onderneming

Door |2018-10-02T17:49:31+02:00 3 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. Wanneer een hotelier zijn onderneming wil verkopen zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Indien een besloten vennootschap het hotel exploiteert, kan de aandeelhouder de aandelen in de vennootschap  [...]

Gebrek aan het gehuurde hotel

Door |2018-10-01T14:09:26+02:00 1 oktober 2018|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Wanneer u als hotelier geen eigenaar bent van het hotelpand, dan heeft u in beginsel te maken met het huurrecht. Immers u maakt gebruik van het [...]

Huurrecht en kamerverhuur hotels

Door |2018-10-01T13:53:49+02:00 28 september 2018|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Voor hoteliers is het huurrecht doorgaans slechts relevant wanneer zij het hotel niet in eigendom hebben, maar huren van een derde. Maar hoe zit het dan [...]

Boete voor verhuur aan toeristen door sleutelbedrijf

Door |2018-02-14T17:43:27+02:00 9 februari 2018|

Door onze advocaat vakantieverhuur Dennis Coppens. Een nieuwe uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de verhuur van woningen via online platforms als Airbnb en Booking.com. Deze [...]

Boeteclausules in huurovereenkomsten.

Door |2018-01-26T08:27:28+02:00 26 januari 2018|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Boeteclausules In contracten worden veel bepalingen opgenomen, waardoor de schuldenaar, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, een boete is verschuldigd. De bedoeling van een dergelijk beding [...]

Wanneer is er onttrekking van woonruimte?

Door |2018-08-03T09:14:28+02:00 12 januari 2018|

Door onze advocaat AirBnB Dennis Coppens. Een cliënt van ons werd onlangs geconfronteerd met een boete voor het verhuren van zijn woning via AirBnB. De gemeente Amsterdam constateerde dit en vond [...]