Leveringsvoorwaarden zijn hetzelfde als algemene voorwaarden, maar specifiek toegesneden op de levering van diensten of goederen. Men zou ze daarom ook algemene leveringsvoorwaarden kunnen noemen.

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens te maken gehad met leveringsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij het doen van een aankoop via internet of mogelijk zelfs in een fysieke winkel. Als ondernemer heeft u er haast zeker mee te maken gehad en zult u naar alle waarschijnlijk zelf een eigen set leveringsvoorwaarden hebben of bent u juist opzoek naar dergelijke voorwaarden.

U krijgt van ons resultaat.
Onze klanten moeten het beste resultaat krijgen. Dat is in hun voordeel en daarmee ook in ons voordeel. Een ontevreden klant kunnen wij ons immers niet permitteren.

U weet direct wat het u gaat kosten.
U wilt geen risico lopen. Wij maken duidelijke afspraken met u zodat u weet waar u aan toe bent. Ook daarom zijn onze klanten zo tevreden.

Lees meer…

Waar op te letten bij leveringsvoorwaarden?

Bij het opstellen van algemene leveringsvoorwaarden zijn er een aantal zaken die altijd terugkomen. Zo wordt altijd de betaling geregeld, de levering en de aansprakelijkheid. Daarnaast zijn er nog tal van andere onderwerpen en bepalingen waar men op moet letten bij het opstellen van leveringsvoorwaarden. We zullen er een aantal kort aanstippen, zodat u weet waar u rekening mee moet houden op het moment dat u algemene leveringsvoorwaarden laat opstellen.

 • Betalingstermijnen

Het is belangrijk om in de leveringsvoorwaarden duidelijke afspraken te maken over de betalingstermijnen. Standaard zullen vele ondernemers deze op 14 dagen vaststellen. Maar wat spreekt u af met uw klant als zij op de 14e dag nog niet aan de gestelde betalingsverplichtingen hebben voldaan?

In dat geval zijn er twee opties. Of men moet nog een kans krijgen om te betalen, dit gebeurd dan na de zogenaamde ingebrekestelling. De andere optie is dat de klant vanaf dat moment direct in verzuim is en vanaf dat moment ook de wettelijke rente verschuldigd is. Hoewel het verschil niet heel groot lijkt, kan het in een latere procedure wel van belang zijn. Als u bijvoorbeeld aankondigt de klant eerste in gebreke te stellen en dit daarna niet doet, dan raakt de klant in beginsel ook niet verzuim en is de vordering nog niet opeisbaar.

Naar de betalingstermijn is het vaststellen van de verschuldigde rente ook van belang. Als u niets afspreekt zal alleen de wettelijke rente opeisbaar zijn in het geval van wanbetaling.

 • Levering

Een andere belangrijk punt dat in de leveringsvoorwaarden geregeld moet worden is de aflevering van diensten en/of producten. Indien een klant immers bij u een bestelling plaatst of verwacht dat u een dienst uitvoert, kan er snel misverstand ontstaan over waar deze producten geleverd dienen te worden én wie de kosten voor de levering draagt.

Zo is er de mogelijkheid om in de algemene voorwaarden op te nemen dat de levering vanaf de fabriek van uw leverancier plaatsvindt. Op die manier heeft u als ondernemer geen risico met betrekking tot het transport. Uiteraard dient u bij dergelijke keuzes ook rekening te houden met het feit dat een dergelijk beding niet altijd klantvriendelijk is en in sommige gevallen ook niet aan te raden is.

 • Aansprakelijkheid

Misschien het belangrijkste om te regelen in de leveringsvoorwaarden is de aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden zijn bij uitstek geschikt om uw aansprakelijkheid te beperken. De rechtspraak over aansprakelijkheid is heel divers en uiteenlopend. In bepaalde gevallen kunt u uw aansprakelijkheid niet uitsluiten via de algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld in het geval van letselschade bij consumenten. In die gevallen is beding dat u van enige aansprakelijkheid ontslaat onredelijk bezwarend en zal derhalve nietig zijn.

Het is dus niet mogelijk om uw aansprakelijkheid geheel uit te sluiten, dit zal ook snel in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Er zijn echter een aantal standaardbepalingen ontwikkelt die uw aansprakelijkheid binnen de grenzen van hetgeen wettelijk is toegestaan kunnen beperken. Voorbeelden zijn het uitsluiten van gevolgschade en indirecte schade.

 • Overige

Naast deze drie onderwerpen zijn er nog veel meer bepalingen en onderwerpen die u moet opnemen in de leveringsvoorwaarden. Voorbeelden van bepalingen die raadzaam zijn om op te nemen in algemene leveringsvoorwaarden zijn:

 • Rechtskeuzebeding
 • Offertes/aanbiedingen
 • Tot stand komen van een overeenkomst
 • Annulering van een overeenkomst
 • Garantie
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Overmacht
 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Als u vragen heeft over het opstellen van leveringsvoorwaarden of indien u vragen heeft naar aanleiding van een overeenkomst waar de voorwaarden voor een geschil zorgen, neem dan gerust contact op met onze specialisten. Wij kunnen u voorzien van een eerste advies en verder helpen met het op een veilige manier zakendoen.

Bel 020 – 623 45 77 of vul het formulier in en dan nemen wij direct contact met u op.

Neem vrijblijvend contact met ons op.