hotel

Wanneer mag je onderhandelingen niet meer staken

Door |2018-10-09T11:44:13+02:00 10 oktober 2018|

Door onze advocaat contractenrecht Yuri Benjamins. Een van de belangrijkste rechtsbeginselen in het Nederlands recht is de contractsvrijheid. Iedereen heeft de vrijheid om te onderhandelen met wie hij wil, waarover hij wil [...]

Semi-dwingend recht in het huurrecht

Door |2018-10-03T15:33:23+02:00 9 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. In een eerder blog merkte ik reeds op dat er bij het aangaan van een huurovereenkomst sprake kan zijn van semi-dwingend recht. Wanneer de hotelexploitatie plaatsvindt in een [...]

Huurovereenkomst bij verkoop onderneming

Door |2018-10-02T17:49:31+02:00 3 oktober 2018|

Door onze advocaat horeca Yuri Benjamins. Wanneer een hotelier zijn onderneming wil verkopen zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Indien een besloten vennootschap het hotel exploiteert, kan de aandeelhouder de aandelen in de vennootschap  [...]

Gebrek aan het gehuurde hotel

Door |2018-10-01T14:09:26+02:00 1 oktober 2018|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Wanneer u als hotelier geen eigenaar bent van het hotelpand, dan heeft u in beginsel te maken met het huurrecht. Immers u maakt gebruik van het [...]

Huurrecht en kamerverhuur hotels

Door |2018-10-01T13:53:49+02:00 28 september 2018|

Door onze advocaat huurrecht Yuri Benjamins. Voor hoteliers is het huurrecht doorgaans slechts relevant wanneer zij het hotel niet in eigendom hebben, maar huren van een derde. Maar hoe zit het dan [...]