Zoekt u hulp bij vragen over het ambtenarenrecht van een advocaat in Amsterdam? Dan kunt u terecht bij Quest Advocaten. Door als advocaat decennialang ervaring op te doen met het adviseren en procederen over het ambtenarenrecht, behoren wij tot de absolute specialisten op dit bijzondere deel van het arbeidsrecht in regio Amsterdam en daarbuiten. Wij adviseren zowel ambtenaren als overheidsinstanties bij het bepalen van een strategie in ontslagprocedures of zaken waarbij een ambtenaar ziek of arbeidsongeschikt is geraakt. Ook voor kwesties omtrent ongelukken en strafbare handelingen die onder werktijd plaatsvinden rekent u op een advocaat ambtenarenrecht van ons kantoor in Amsterdam.

Bij vragen over ambtenarenrecht rekent u op onze advocaat in Amsterdam

Indien u in dienst bent bij de overheid, bent u naar alle waarschijnlijkheid ambtenaar en wordt uw rechtspositie beheerst door het ambtenarenrecht. Daardoor heeft u een andere positie dan een werknemer die werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst. Het ambtenarenrecht wijkt immers af van het arbeidsrecht. De bepalingen die gelden voor werknemers in de civiele sector zijn op de ambtenaar niet van toepassing. Als u vragen heeft over uw rechten en plichten volgens het ambtenarenrecht, staat een ervaren advocaat van ons kantoor in Amsterdam u graag te woord.

De aanstelling van een ambtenaar

Ambtenaren worden middels een eenzijdig besluit aangesteld, terwijl werknemers in de civiele sector een overeenkomst aangaan. Daardoor zijn vele regels anders, waaronder de regels met betrekking tot ontslag. Die regels zijn opgenomen in het CAR-UWO of het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Voor politieambtenaren geldt het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP). In die rechtspositionele regelingen staan alle bepalingen met betrekking tot ontslag, (dis)functioneren, disciplinaire sancties, reorganisatie en arbeidsongeschiktheid. Vanwege de constante wijziging in deze regelgeving is het raadzaam om een advocaat ambtenarenrecht in te schakelen, bijvoorbeeld via ons kantoor in Amsterdam. Wij helpen u tevens wanneer er sprake is van een conflict omtrent de arbo-wetgeving. Ook wanneer er sprake is van een ander arbeidsconflict, rekent u op ons.

Het aanstellingsbesluit

Ook uw vragen omtrent het aanstellingsbesluit stelt u aan een advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam. Zoals reeds benoemd, wordt de ambtenaar aangesteld op grond van een aanstellingsbesluit. In het aanstellingsbesluit worden de functie en de bezoldiging vastgesteld alsmede de duur van de aanstelling. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen ambtenaren en werknemers geldt tegenwoordig ook in het ambtenarenrecht dat een aanstelling niet meer voor het leven is. Ook ambtenaren krijgen steeds vaker een aanstelling op proef of een tijdelijke aanstelling. De voorwaarden daarvoor verschillen per geval. Neemt u dan ook contact op met een specialist indien u vragen heeft over uw aanstelling of verlenging dan wel beëindiging daarvan. Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam, Dennis Coppens, heeft deze specialistische kennis in huis.

Disfunctioneren van een ambtenaar

Over het algemeen wordt met de ambtenaar eenmaal per jaar een functioneringsgesprek gehouden. In dat gesprek geven de ambtenaar en het bevoegd gezag beiden hun visie op het functioneren. Op grond van die gesprekken wordt de ambtenaar beoordeeld. Zo’n beoordeling is een belangrijk moment, omdat het de basis vormt voor een promotie of salarisverhoging. Andersom kan een negatieve beoordeling grote gevolgen hebben voor de aanstelling. Het is daarom van groot belang dat de beoordeling op een zorgvuldige wijze tot stand komt. Daarvoor gelden regels. Indien de ambtenaar het niet eens is met de beoordeling of de wijze waarop die tot stand is gekomen, kan daartegen bezwaar of beroep worden aangetekend. Een advocaat ambtenarenrecht van Quest Advocaten uit Amsterdam kan u daarin adviseren en bijstaan.

Disciplinaire procedures tegen een ambtenaar

Ambtenaren worden vaker dan andere werknemers geconfronteerd met disciplinaire sancties. Dat komt omdat een ambtenaar vaak een voorbeeldfunctie vervult. Ook gedragingen in privé kunnen een ambtenaar worden verweten. Denk bijvoorbeeld aan de politieambtenaar die te diep in het glaasje heeft gekeken en achter het stuur zit. Aan een disciplinaire sanctie gaat altijd een disciplinair onderzoek vooraf. Dat onderzoek moet aan bepaalde regels voldoen. Daarnaast moet de ambtenaar worden gehoord en in staat worden gesteld om zijn zienswijze te geven. De sancties die kunnen worden opgelegd zijn o.a.: berisping, verlaging van salaristrede, schorsing en ontslag. Een advocaat ambtenarenrecht heeft uitgebreide kennis van deze sancties en helpt u graag bij uw gerelateerde kwestie in Amsterdam en omgeving.

Stel uw vraag omtrent ambtenarenrecht aan een advocaat van ons kantoor in Amsterdam

Neem direct contact op met een specialist indien u met een disciplinaire sanctie of strafontslag wordt geconfronteerd. De regelgeving is complex en er gelden fatale termijnen. Een te late reactie van uw kant kan dus grote gevolgen hebben voor uw carrière. We verbinden u door met een advocaat uit Amsterdam die beschikt over zeer actuele kennis op het gebied van het ambtenarenrecht, en u direct voorziet van een juist advies. We informeren u graag over de kosten van onze diensten. Stuur gerust een e-mail naar info@questadvocaten.nl of bel naar 020 – 623 45 77.

Neem vrijblijvend contact met ons op.