Heeft u een (voorgenomen) bestuurlijke boete besluit gehad voor uitkeringsfraude door overtreding van de participatiewet? Vaak is het mogelijk om deze boete te matigen of geheel te vernietigen. Om dat te bereiken stellen wij voor u een zienswijze op, maken bezwaar of gaan in beroep bij de rechtbank. Neem alstublieft geen risico met deze boetes en schakel direct een specialist in. Bij Quest Advocaten kunt u altijd kosteloos bellen voor een eerste vrijblijvende inschatting van uw situatie. Bel dus direct bij een (voorgenomen) bestuurlijke boete voor uitkeringsfraude direct naar 020 – 623 45 77 of mail ons.

Wanneer een boete?

Voor verschillende vormen van fraude kunt u een boete krijgen. Een bekende vorm is bijvoorbeeld uitkeringsfraude. Van uitkeringsfraude is bijvoorbeeld sprake als u naast uw uitkering nog werkzaamheden verricht. In dat geval kan het bestuursorgaan overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete vanwege de vermeende fraude.

Wanneer is er sprake van uitkeringsfraude?

Van uitkeringsfraude is sprake indien een persoon niet eerlijk is (geweest) over zijn of haar financiële situatie en als gevolg daarvan een hogere uitkering heeft gekregen. Als er bijvoorbeeld wel inkomsten uit arbeid wordt genoten zoals via een bijbaantje en dat niet doorgegeven is aan de gemeente, wordt dit gezien als uitkeringsfraude. U dient zicht te realiseren dat niet alleen inkomsten in geld worden meegerekend, maar ook bijvoorbeeld kortingen die u ontvangt als gevolg van het verrichten van werkzaamheden. In dat opzicht kan zelfs vrijwilligerswerk worden gezien als inkomsten.

Naast het verzwijgen van inkomst kan ook het opgeven van andere onjuiste gegevens als uitkeringsfraude worden bestempeld. Zo krijgt u als tweepersoonshuishouden een hogere uitkering. Indien de samenstelling van een huishouden dus niet juist door is gegeven kan er ook sprake zijn van uitkeringsfraude en zal op grond van de participatiewet een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Uitkeringsfraude als strafbaar feit

In het geval van uitkeringsfraude kan er naast een boete ook overgegaan worden tot strafrechtelijke maatregelen en strafvervolging. In dat geval zal het openbaar ministerie u vervolgen voor uitkeringsfraude. U kunt in dat geval dus zowel een bestuursrechtelijke boete krijgen en een strafvonnis tegen u uitgesproken krijgen. In beide gevallen kan Quest Advocaten u bijstaan. Zo is uw zaak in beide instanties bij hetzelfde advocatenkantoor in behandeling.

Zienswijze bij een bestuurlijke boete

Indien men over gaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Participatiewet wordt er in beginsel een voorgenomen besluit opgemaakt door het bestuursorgaan. Dit is nog geen definitief besluit, maar slechts een intentie die het bestuursorgaan aan u kenbaar maakt.

Naar aanleiding van dit voorgenomen besluit om u een bestuurlijke boete op te leggen dient u een zienswijze in te dienen. Een bestuursorgaan is verplicht om u een zienswijze in te laten indienen bij een boetebedrag van meer dan € 340,-. Een zienswijze biedt vaak de mogelijkheid om op een wat informelere wijze in gesprek te gaan met het bestuursorgaan. Het indienen van een zienswijze is niet verplicht. Maar het is uiteraard raadzaam om een zienswijze in te sturen in het geval u een voorgenomen boetebesluit ontvangt.

Het is echter raadzaam om bij een voorgenomen besluit eerst een advies van een jurist of advocaat te vragen en u te laten adviseren over het opstellen van een zienswijze.

Intrekking en terugvordering van uitkering

Naast de bestuurlijke boete voor het niet naleven van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet zal het bestuursorgaan de teveel ontvangen bedragen ook nog terugvorderen en de uitkering intrekken. Deze maatregelen worden naar de bestuurlijke boete genomen, maar zijn anders dan de bestuurlijke boete niet als bestraffend bedoeld. Het kan dus zijn dat u zowel uitkering moet terugbetalen én een bestuurlijke boete moet betalen.

Hoogte boete Participatiewet

De boete voor het overtreden van de Participatiewet wordt gebaseerd op de mate van opzet en verwijtbaarheid en het bedrag dat ten onrechte is ontvangen door de gerechtigde. Het is echter altijd te adviseren om bezwaar te maken tegen de hoogte van de boete en (indien nodig) in beroep te gaan bij de bestuursrechter. De rechter dient de hoogte van de bestuurlijke boete namelijk ‘indringend’ te toetsen. In veel gevallen kan deze toets door de rechter ertoe leiden dat de bestuurlijke boete wordt gematigd.

Advocaat uitkeringsfraude

Het is van belang dat u bij een (voorgenomen) besluit waarin u een bestuurlijke boete vanwege uitkeringsfraude wordt opgelegd direct een advocaat in te schakelen. U zult haast altijd in aanmerking komen voor een (kosteloze) pro deo advocaat en heeft dus recht op gratis juridische advies van een advocaat bij uitkeringsfraude. Door tijdig een advocaat in te schakelen maakt u in de beginfase van de procedure geen juridische fouten waardoor uw kansen om uw beroep te winnen sterk zullen toenemen.

Bel daarom voor een eerste kosteloos en vrijblijvend advies met onze advocaten via 020 – 623 45 77 of vul het formulier in en dan nemen we direct contact met u op.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

[caldera_form id=”CF5a254d5a4aa33″]