Incasso 2017-12-13T10:54:43+00:00

Incasso

Ook voor incasso’s kunt u bij Quest Advocaten terecht. 

Succesvol incasseren vereist effectieve daadkracht.

Elke incasso bij ons is maatwerk

In samenspraak met de opdrachtgever, gaan we efficiënt maar daadkrachtig te werk.

Tevoren hebben wij met u gecommuniceerd of de cliënt wel of geen prijs meer stelt op voortzetting van de relatie met de betreffende wanbetaler.

Quest Advocaten hanteert daarbij doorgaans het navolgende incassotraject:

Na ontvangst van de gegevens van de cliënt over de wanbetalende debiteur en een check of er algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt een goede sommatiebrief opgesteld.

Naast de verschuldigde hoofdsom, rente worden desgewenst gelijk al de door de wanbetaler verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten genoemd en na 14 dagen ook daadwerkelijk geclaimd.

Daadkracht

Op een sommatiebrief met daarboven “1e aanmaning” wordt steevast nooit gereageerd, omdat er kennelijk ook nog een 2e of mogelijk een 3e aanmaning wordt verstuurd.

Onze aanpak is: aanmaning/sommatie, betaling binnen 14 dagen, anders laatste aanmaning/sommatie en actie.

Acties kunnen bestaan uit het versturen van een (sommatie-)dagvaarding, dan wel wanneer het om substantiële bedragen gaat door het leggen van conservatoir beslag. Met dit conservatoire beslag op bijvoorbeeld bankrekeningen of een woonhuis, worden activa “geconserveerd”/veiliggesteld voor  uitwinning na de gewonnen procedure.

Desnoods: na vergeefse sommatie het indienen van een faillissementsverzoek van de debiteur.

Onze succesformule:

  • Zoveel mogelijk aan de wensen van de schuldeiser aangepaste aanpak;
  • Scherpe incassobrief met korte termijnen;
  • Indien geen betaling volgt: laatste kansbrief waarbij tegelijk de zgn. buitengerechtelijke incassokosten worden geclaimd;
  • Mocht desondanks niet betaald worden: actie door middel van dagvaarding al of niet gepaard gaand met conservatoir beslag en zo nodig faillissementsaankondiging en -verzoek.

Wij zijn VIA Advocaten

Een VIA Advocaat voldoet aan de gestelde opleidingseisen van deze vereniging en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving (www.via-incasso.nl).

Incasso-advocaten

Neem vrijblijvend contact met ons op.