Erfrecht

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Op het gebied van het erfrecht komen veel problemen voor. Vaak zijn dit ingewikkelde kwesties en gaat het ook om grote financiële belangen.

Het is dan belangrijk om tijdig deskundige hulp in te schakelen.

Je kunt te maken krijgen met een langstlevende testament. Deze zijn gemaakt om de langstlevende partner te beschermen.

Als de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Kinderen hebben in het erfrecht een bijzondere positie.

Hieronder in het kort de stappen die u moet zetten bij de verdeling van een nalatenschap:

  1. Is er een testament? Check het centraal testamenten register als u dat niet weet;
  2. Lees of het testament een bepaalde verdeling van de nalatenschap voorschrijft. Bijvoorbeeld de wettelijke verdeling of een erfgenaam die onterfd is.
  3. Geeft het testament geen verdeling, check dan of de wettelijke verdeling van toepassing is.
  4. Betaal alle schulden en maak de nalatenschap klaar voor verdeling.
  5. Voorkom onnodige kosten, zeg huur en abonnementen op.
  6. Verdeel de nalatenschap en houd rekening met inbreng en toerekening.

Neem vrijblijvend contact met ons op.