Het arbeidsrecht regelt alle verhoudingen tussen de werknemer en werkgever. Het wordt tot een van de meeste dynamische rechtsgebieden gerekend, vooral vanwege de grote hoeveelheid rechtspraak die zich wekelijks ontwikkelt.

Zo zijn begrippen als goed werknemerschap en werkgeverschap open normen die door de rechter  moeten worden ingevuld. Maar er zijn nog vele andere arbeidsrechtelijke normen die via de rechtspraak zijn ingevuld omdat deze maar beperkt zijn opgenomen in de wetgeving over het arbeidsrecht. Kortom: het is een rechtsgebied dat moeilijk te doorgronden is. Om die reden is het voor advocaten ook belangrijk om zich volledig te specialiseren in het arbeidsrecht. Men moet immers op de hoogte zijn van de laatste stand van de rechtspraak en wetgeving, hetgeen veel studie vereist.

Het inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat is daarom van groot belang op het moment dat u een arbeidsrechtelijke vraag heeft. Indien u als werknemer bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met ontslag op staande voet of een wijziging van uw standplaats, is het zaak om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen.

Als werkgever dient u zich ook goed te realiseren dat de wetgeving op veel punten gericht is op het beschermen van de werknemer. Dit is ingegeven door het feit dat de gezag relatie die de werknemer en werkgever hebben per definitie ongelijk is en de werknemer derhalve aanvullende bescherming geniet. Het is derhalve van belang om naast het laten opstellen van een degelijk arbeidscontract om u tussentijds te laten adviseren over de huidige stand van het arbeidsrecht. Deze kan immers snel wijzigen.

Voor welke arbeidsrecht vragen kunt u onder andere bij ons terecht?

De arbeidsrecht advocaten van Quest advocaten in Amsterdam zijn absolute specialisten. Wij kunnen u adviseren over:

  • Ontslag
  • Arbeidscontracten
  • Reorganisaties
  • Slecht functionerende werknemer
  • Ontslag op staande voet
  • Overplaatsing werknemer
  • Bedrijfsbeëindiging
  • Loonbetaling
  • Arbeidsongeschiktheid

Neem contact op als u nog vragen heeft via 020 – 623 45 77 of het formulier onder aan de pagina!

Neem vrijblijvend contact met ons op.