Heeft u vragen met betrekking tot het arbeidsrecht en bent u op zoek naar een advocaat in Amsterdam die hier gespecialiseerd in is? Schakel dan een specialist van advocatenkantoor Quest Advocaten uit Amsterdam in die u helpt met advies, begeleiding en uitvoering van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt alle verhoudingen tussen de werknemer en werkgever. Het wordt tot een van de meeste dynamische rechtsgebieden gerekend, vooral vanwege de grote hoeveelheid rechtspraak die zich wekelijks ontwikkelt.

Voor welke vragen omtrent arbeidsrecht geeft onze advocaat uit Amsterdam advies?

Advocatenkantoor Quest uit Amsterdam heeft dé jurist in huis die u kan helpen met uiteenlopende vraagstukken omtrent het arbeidsrecht. Zowel Dennis Coppens als Hans Froon is een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht met veel actuele kennis en ervaring, waarbij zij iedere partij uit regio Amsterdam en daarbuiten naar tevredenheid vertegenwoordigen. Een aantal onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht die u bij een specialist van ons advocatenkantoor uit Amsterdam aan kunt snijden voor advies en verdediging:

Arbeidsrecht is van belang voor zowel werkgever als werknemer

Begrippen zoals goed werknemerschap en werkgeverschap zijn open normen die door de rechter moeten worden ingevuld. Maar er zijn nog vele andere arbeidsrechtelijke normen die via de rechtspraak zijn ingevuld omdat deze maar beperkt zijn opgenomen in de wetgeving over het arbeidsrecht. Kortom, het is een rechtsgebied dat moeilijk te doorgronden is. Om die reden is het voor een advocaat van advocatenkantoor Quest Advocaten uit Amsterdam ook belangrijk om een specialist op het gebied van arbeidsrecht te zijn. Men moet immers op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken op het gebied van rechtspraak en wetgeving, hetgeen veel studie vereist.

Werknemer

Het inschakelen van een advocaat of jurist uit Amsterdam is daarom van groot belang op het moment dat u een vraag over het arbeidsrecht heeft. Indien u als werknemer bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met ontslag op staande voet of een wijziging van uw standplaats, is het zaak om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen. Ook wanneer uw werkgever niet meer betaalt na ontslag helpen wij u verder met uw proces.

Werkgever

Als werkgever dient u zich ook goed te realiseren dat de wetgeving op veel punten gericht is op het beschermen van de werknemer. Dit is ingegeven door het feit dat de gezagsrelatie die de werknemer en werkgever hebben per definitie ongelijk is en de werknemer derhalve aanvullende bescherming geniet. Daarom is het van belang om, naast het laten opstellen van een degelijk arbeidscontract, u tussentijds te laten adviseren over de huidige stand van het arbeidsrecht door een advocaat of jurist van advocatenkantoor Quest Advocaten uit Amsterdam. Deze kan immers snel wijzigen.

Waarom is het belangrijk om een specialist omtrent arbeidsrecht in te schakelen?

Een arbeidsrechtelijke zaak begint altijd met bestudering van de arbeidsovereenkomst. Wij verzoeken u dan ook altijd om deze arbeidsovereenkomst mee te nemen naar ons advocatenkantoor in Amsterdam. Onze advocaat in Amsterdam die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht kan deze dan onderzoeken op eventuele bepalingen die noodzakelijk zijn voor de beantwoording van de arbeidsrechtelijke vraagstukken.

De arbeidsrelatie begint altijd met het aangaan van het arbeidscontract. Op dat moment zijn alle partijen nog in de veronderstelling dat de arbeidsverhoudingen goed zullen blijven. Dat is ook de reden dat veel zaken in een arbeidsovereenkomst vrij beperkt geregeld worden. Men gaat er immers van uit dat de arbeidsrelatie goed blijft en dat derhalve alleen de noodzakelijk te benoemen arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden. Vaak levert dat problemen op die men gemakkelijk had kunnen voorkomen als er advies was gevraagd aan een advocaat of jurist van Quest Advocaten in Amsterdam.

Hoe kunt u een goede arbeidsovereenkomst opstellen?

Iedere advocaat bij advocatenkantoor Quest Advocaten in Amsterdam geeft advies aan ondernemers bij het opstellen van arbeidscontracten en zijn als jurist van mening dat een goede arbeidsrelatie begint met een goede arbeidsovereenkomst. Als de arbeidsovereenkomst immers goed in elkaar zit, dan is de kans op problemen achteraf veel kleiner. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst verzorgt onze specialist op het gebied van arbeidsrecht in Amsterdam ook voor u.

Gaat u zelf een arbeidsovereenkomst opstellen? Laat deze controleren door een advocaat van Quest Advocaten in Amsterdam die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Zaken waaraan zeker gedacht moet worden bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst zijn bijvoorbeeld het concurrentiebeding en het relatiebeding. De kennis van een specialist op het gebied van arbeidsrecht is een vereiste voor het opstellen van een goed concurrentie- en relatiebeding voor bedrijven in regio Amsterdam gezien de complexiteit van de jurisprudentie ten aanzien van deze vraagstukken.

Concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten komt een concurrentiebeding voor. Het concurrentiebeding wordt vooral opgenomen om de werkgever te beschermen. Via het concurrentiebeding wordt de werknemer immers beperkt in zijn mogelijkheden om naar een concurrent van de werkgever over te stappen. Vaak is een dergelijk beding voor een bepaalde periode geldig. Aan het concurrentiebeding wordt altijd beperking gekleefd. Het is immers een beperking van de werknemer in zijn vrijheid om arbeid te verrichten.

Onder het vernieuwde arbeidsrecht zijn de regels nog strikter geworden waardoor advies van een jurist of advocaat aan te raden is voor uw onderneming in regio Amsterdam. Zo mag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts in die gevallen een concurrentiebeding worden opgenomen waarin de werkgever schriftelijk motiveert waarom dit concurrentiebeding noodzakelijk is. Daarbij dient de werkgever aan te tonen dat de noodzakelijkheid volgt uit de bescherming van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Vele motiveringen blijven in een gerechtelijke procedure niet overeind, omdat niet werd voldaan aan de noodzakelijke inhoud. Onze advocaten kunnen u voor die fout behoeden.

Relatiebeding

Een variant op het concurrentiebeding is het zogenaamde relatiebeding. Het relatiebeding heeft echter een andere functie. Deze heeft niet als doel om de werknemer weg te houden bij de concurrenten van de werkgever, maar om de werknemer te beperken in zijn contacten met de klanten en relaties van de werkgever.

Een relatiebeding bevat vaak een regeling waarbij het de werknemer verboden wordt om binnen een bepaalde periode na het eindigen van de arbeidsovereenkomst contact te onderhouden, zowel direct als indirect, met de relaties van de werkgever. Op deze manier kan de werkgever zijn klantenkring exclusief aan hemzelf voorbehouden.

Als advocaat uit Amsterdam die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, adviseren we u graag omtrent de mogelijkheden en formuleren we vanuit het oogpunt van een jurist de beste optie voor u een relatiebeding of concurrentiebeding.

Vraag bij een reorganisatie advies over het arbeidsrecht aan een advocaat uit Amsterdam

Indien u als werkgever gaat reorganiseren, heeft dit arbeidsrechtelijk gezien altijd gevolgen. Zelfs in die gevallen waarin de reorganisatie geen ontslagen met zich meebrengt, moet u als werkgever rekening houden met de belangen van uw werknemers en de mogelijke gevolgen die een reorganisatie heeft. In het geval van een reorganisatie is een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht ook essentieel – een specialist zoals deze vindt u gelukkig bij advocatenkantoor Quest Advocaten in Amsterdam. Door proactief na te denken over enerzijds de juridische kant en anderzijds de menselijke kant van een reorganisatie kunt u mogelijke arbeidsrechtprocedures voorkomen. Dat scheelt u geld, personeel en tijd.

Schakel de advocaat uit Amsterdam in die specialist is in het arbeidsrecht

Heeft u vragen omtrent het arbeidsrecht en wilt u graag advies van een jurist van advocatenkantoor Quest Advocaten uit Amsterdam? Onze advocaten staan klaar om al uw vraagstukken omtrent ontslag, reorganisatie, vergoeding en arbeidsovereenkomst te beantwoorden. Daarnaast kunnen wij ook bestuursrechtelijke zaken op ons nemen. Neem contact met ons op om een eerste gesprek in te plannen. Dit is altijd gratis en vrijblijvend om een laagdrempelige toegang tot een arbeidsrechtadvocaat te realiseren. Bel naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl. Dan kijken we wat we voor u kunnen betekenen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.