Als er een besluit is genomen door een bestuursorgaan waar u het niet mee eens bent en u ook de bezwaar- of beroepsprocedure niet kunt afwachten is een het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening een optie. De hoofdregel in het bestuursrecht is immers dat bezwaar en beroep de werking van een besluit niet opschorten

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopig voorziening is een verzoek aan de voorzieningenrecht om een bepaalde ‘voorziening’ te treffen. Wat die voorziening is, hangt af van de betreffende situatie.

Zo vragen wij in het geval van een bestuurlijke boete voor airbnb verhuur vaak om een schorsing van het boetebesluit. Als die voorziening wordt gegeven dan zal de werking van het boetebesluit en het bijbehorende invorderingsbesluit geschorst worden tot er bijvoorbeeld uitspraak is gedaan in bezwaar of beroep.

Maar vooral bij omgevingsvergunningen worden voorlopige voorzieningen vaak gevraagd. Een buurman die bijvoorbeeld een bouwvergunning heeft, mag beginnen met bouwen, ook als de buren of andere belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt. Nog ingrijpender zijn bijvoorbeeld kapvergunningen. Een eenmaal gekapte boom laat zich niet meer herstellen, terwijl dat bij een, naar achteraf blijkt, onterecht verstrekte bouwvergunning bij het ten onrechte gebouwde nog wel tot de mogelijkheden behoort.

Spoedeisend belang

Voorwaarde voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is dat er aangetoond wordt dat de aanvrager een spoedeisend belang heeft. Daarbij zijn er uiteraard gevallen waarin het evident is dat er sprake is van spoed, maar toch zal de voorzieningenrechter altijd nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een spoedeisend belang.

Connexiteit

Daarnaast is het van belang dat er naast het verzoek aan de voorzieningenrechter ook bezwaar of beroep is ingesteld. Dus in de hoofdzaak moet er een bezwaarschrift of beroepschrift zijn ingediend. Het illustreert dat de voorlopige voorziening echt een voorlopige maatregel is die hangende de bezwaar en/of beroepsprocedure uitkomst kan bieden.

Direct uitspraak in hoofdzaak

Hoewel een voorlopige voorziening dus een tijdelijke maatregel betreft is er ook de mogelijkheid om toch direct uitspraak te doen in de hoofdzaak. In dat geval zal de voorzieningenrecht zelf uitspraak doen en is daarmee, in beginsel, geen voorlopige voorziening meer nodig. Over de mogelijkheden om direct uitspraak in de hoofdzaak te doen kunt u het beste bellen, aangezien de eisen die aan een dergelijke uitspraak kleven vrij strikt zijn. Zo is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om in de beroepsprocedure direct uitspraak te doen en niet in de bezwaarfase.

Advocaat bestuursrecht bij voorlopige voorziening

Als u een voorlopige voorziening wenst aan te vragen kunt u altijd contact opnemen met onze advocaat bestuursrecht voor een eerste vrijblijvend advies over de haalbaarheid van uw verzoek. Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van het verzoek en het bijwonen van de zitting die snel na het indienen van het verzoek zal worden gepland.

Bel dus vrijblijvend naar 020 – 623 45 77 of vul het formulier in via de website en wij bellen u spoedig terug.

Neem vrijblijvend contact met ons op.