Heeft u gebreken in uw huurwoning en weigert de verhuurder om deze te verhelpen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten om te kijken welke juridische mogelijkheden er zijn. Zo kan het opschorten van de huurbetalingen een optie zijn, maar soms is een verzoek tot aanpassing van de huurprijs weer de beste juridische stap. Onze huurrecht advocaten kunnen u daarover adviseren, dus bel als u schade of gebreken aan uw huurwoning hebt 020 – 623 45 77 of vul het formulier in en wij bellen u direct terug.

Gebreken

In het huurrecht wordt niet alles als gebrek beschouwd. Bepaalde schades, ongemakken etc. in een woning zullen dan ook niet onder de gebrekenregeling vallen zoals opgenomen in het burgerlijk wetboek. De jurisprudentie over de vraag of iets als een gebrek wordt aangemerkt is omvangrijk en zeer casuïstisch. Zo zal lekkage niet altijd als gebrek kwalificeren, omdat het afhankelijk is van de ernst van de lekkage in combinatie met het beoogde gebruik van het gehuurde. Afhankelijk van die vraag kan men vaststellen of bijvoorbeeld lekkage een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW vormt. Uiteraard zal lekkage in een woning sneller als gebrek worden gezien dan bijvoorbeeld lekkage in een garage.

Verhelpen gebreken

De verhuurder is gehouden de gebreken in het gehuurde te verhelpen. Daarbij is het van belang dat de huurder de verhuurder wijst op het gebrek. De huurder moet dus wel klagen. Voor een huurder is het van belang om de verhuurder tijdig te informeren over een gebrek. Klaagt een huurder niet (tijdig) dan kan het zijn dat de zelfs huurder aansprakelijk wordt voor de schade als gevolg van het niet tijdig verholpen gebrek.

Ook kan een verhuurder zich verweren door te stellen dat het onder (bijzondere) omstandigheden onredelijk is om herstel van bepaalde gebreken te eisen. Zo kan een zeer kostbare reparatie die niet in verhouding staat bijvoorbeeld de extreem lage huur onder omstandigheden geweigerd worden door de verhuurder. Zoals gezegd: dit betreft een uitzondering, zodat aangenomen moet worden dat een verhuurder verplicht is om de gebreken te verhelpen.

intake gebreken huurwoning

Verhuurder weigert gebreken te verhelpen

Het komt helaas zeer vaak voor dat een verhuurder weigert om de gebreken in een huurwoning te verhelpen. Vaak wordt daarbij gesteld dat het verhelpen van het gebrek voor rekening van de huurder komt of wordt er simpelweg helemaal niet gereageerd op het verzoek om een gebrek te verhelpen. Indien de verhuurder reparatie weigert heeft de huurder verschillende mogelijkheden om de verhuurder te bewegen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Zo kan de huurder bepalen dat hij betaling van de huurpenningen opschort, maar ook kan de huurder het gebrek zelf (laten) verhelpen en de schade verrekenen met de betalen huur. Een dergelijke verrekening is niet altijd toegestaan, dus is het raadzaam om een advocaat te raadplegen voordat u overgaat tot verrekening.

Verhuurder aansprakelijk stellen

Naast de verschillende mogelijkheden om het gebrek te laten verhelpen, heeft de huurder ook het recht om de verhuurder aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade die door dat gebrek ontstaan is. Zo kan bijvoorbeeld de TV als gevolg van een lekkage beschadigd raken, waarna de huurder een nieuwe televisie moet kopen. Dergelijk gevolgschade komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

Overlast een gebrek?

Een veel voorkomend probleem is overlast die huurders ondervinden. Technisch gezien is overlast geen gebrek, omdat dit niet ziet op een gebrek aan de woning zelf. Overlast wordt veroorzaakt door derden, waar de verhuurder in beginsel niet veel aan kan doen. Het kan echter zijn dat indien een verhuurder wel de mogelijkheid heeft om de overlast te (laten) verminderen en dit nalaat, dit een tekortkoming oplevert dat als gebrek kan worden beschouwd.

Gebreken aan huurwoning

Wij helpen u graag verder indien zich gebreken aan uw huurwoning voordoen en de verhuurder deze weigert te verhelpen. Bel dan ook vrijblijvend voor een eerste kosteloze inschatting van uw juridische mogelijkheden naar ons kantoor op 020 – 623 45 77 of vul het contactformulier in en u wordt teruggebeld door een van onze medewerkers.

Neem vrijblijvend contact met ons op.