Rijbewijs ingevorderd?

Wanneer u bepaalde verkeersregels hebt overtreden en de veiligheid op de weg in gevaar hebt gebracht, kan de politie uw rijbewijs invorderen. Bijvoorbeeld wanneer u te hard of onder invloed van alcohol hebt gereden.

Wanneer kan mijn rijbewijs worden ingevorderd?

Uw rijbewijs kan in de volgende gevallen worden ingevorderd:

  • U rijdt met uw auto of motor 50 km/u of meer te hard;
  • U rijdt met uw auto, motor of brommer binnen de bebouwde 30 km/u of meer te hard;
  • U rijdt onder invloed van alcohol of drugs;
  • U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek;
  • U vertoont gevaarlijk rijgedrag.

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan stuurt de politie uw rijbewijs naar de officier van justitie. Vervolgens beslist de officier binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terug krijgt.

Klaagschrift

Heeft de officier van justitie beslist dat u uw rijbewijs niet terug krijgt? Dan is het mogelijk om u bij de rechtbank te beklagen over deze inhouding. Dit gebeurt door middel van een klaagschrift. In dit klaagschrift moet duidelijk uiteen worden gezet waarom uw rijbewijs moet worden teruggegeven. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de beslissing van de officier in uw geval niet gepast is. Hebt u uw rijbewijs bijvoorbeeld dringend nodig voor uw werk? Is het de eerste keer dat u bent aangehouden wegens een snelheidsovertreding of onder invloed van alcohol/drugs? Of kloppen de feiten niet? Dit zijn allemaal omstandigheden die een teruggave kunnen rechtvaardigen.

Nadat uw klaagschrift is ingediend, zal de rechtbank u uitnodigen voor een raadkamerzitting. Ook de officier van justitie zal hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze zitting wordt alleen de teruggave van uw rijbewijs besproken.

Het is raadzaam om een advocaat in te schakelen die voor u het klaagschrift opstelt en u ter zitting bij kunt staan. U kunt namelijk niet in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank.

Vorderingsprocedure van het CBR

Naast de invordering van uw rijbewijs door de officier van justitie, is het mogelijk dat de politie ook een melding doet bij het CBR. Het CBR zal dan zelfstandig onderzoeken of u geschikt bent om te rijden. Dit is een aparte procedure en staat dus los van het strafrechtelijke traject.

Het CBR kan besluiten dat u een cursus moet volgen of dat er eerst onderzoek moet worden gedaan. De kosten van deze cursus of dit onderzoek moet u zelf betalen. Doet u dat niet, dan mag u sowieso niet rijden.

Naar aanleiding van dit onderzoek kan het CBR besluiten dat u niet geschikt bent om te rijden. Hebt u zo’n besluit ontvangen? Dan is het mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan. Wij helpen u ook graag in deze procedure.

Is uw rijbewijs ingevorderd en wilt u meer weten over uw mogelijkheden om uw rijbewijs terug te krijgen? Neem dan vooral contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. Bel hiervoor naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl.