Met inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie zijn de partneralimentatieregels vanaf 1 januari 2020 gewijzigd.

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe partneralimentatieregels duurde de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen mogelijk:

  • Bij een huwelijk met kinderen eindigt de alimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt, met een maximum duur van twaalf jaar;
  • Bij een huwelijk die langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en over meer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de duur van de alimentatie tien jaar;
  • Bij een huwelijk die langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur van de alimentatie verlengd tot het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Zijn meerdere uitzonderingen op u van toepassing? Dan geldt de langste termijn. Het is ook mogelijk dat de rechter de alimentatieduur verlengt (de hardheidsclausule), maar feiten en omstandigheden moeten dit wel rechtvaardigen.

Welke regels zijn van toepassing op mijn situatie?

Bent u vóór 1 januari 2020 gescheiden of betaalde u al partneralimentatie? Dan zijn de nieuwe partneralimentatieregels niet op uw situatie van toepassing. Is uw situatie veranderd? Dan kunt u wel altijd een verzoek tot wijziging van de partneralimentatie indienen.

Heeft u na 1 januari 2020 een echtscheidingsverzoek met een verzoek om partneralimentatie bij de rechtbank ingediend of wilt u in 2020 scheiden? Dan zijn de nieuwe partneralimentatieregels op uw situatie van toepassing.