Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Mail uw vraag

Speelt er een situatie omtrent ontslag en wilt u áls werkgever of als werknemer de situatie laten beoordelen door een advocaat uit Amsterdam? Onze advocaten werken dagelijks in de ontslagpraktijk. De ontslagspecialist van Quest Advocaten in Amsterdam staat in die gevallen zowel werknemers als werkgevers bij tijdens de procedure.

☑ Direct contact met een advocaat

☑ Transparante tarieven

☑ Interdisciplinair advies

Voorkom een vervelende situatie omtrent ontslag met een advocaat uit Amsterdam

Een ontslagsituatie is voor beide partijen een vervelende situatie die vaak uitspreidt over een langdurige periode. Het is daarom van belang om bij dreigend ontslag of een dreigend arbeidsconflict direct een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht in te schakelen. Op die manier kunt u, zowel als werknemer als werkgever, snel tot een oplossing komen die voor beide partijen werkbaar is. Niets is vervelender dan een langslepend arbeidsconflict. Een advocaat van Quest Advocaten uit Amsterdam doet er alles aan om de procedure omtrent ontslag zo snel mogelijk tot een einde te brengen, uiteraard alleen indien daarmee het belang van de cliënt gediend is.

Dreigend ontslag

Vaak voelen een werknemer en een werkgever aan dat er een dreigend ontslag aankomt. De arbeidsverhouding verslechtert immers over het algemeen niet binnen een dag en dus kan een arbeidsconflict soms maanden of zelfs jaren doorgaan alvorens het feitelijk tot een ontslag komt. Komt een werknemer niet meer opdagen? Of voelt u zich onveilig op de werkvloer? Het is raadzaam dat u zich bij een dreigend ontslag direct laat informeren door een gespecialiseerde advocaat, bijvoorbeeld van Quest in Amsterdam. Zo bent u vooraf verzekerd van uw arbeidsrechtelijke situatie en kunt u zich met meer zekerheid verhouden tot uw werkgever of werknemer. Op deze manier bent u in het geval van een dreigend ontslag beter gewapend tegen vervelende verassingen. Is een werkgever bijvoorbeeld verplicht om door te betalen na ontslag? Of geldt dit alleen in bepaalde situaties? Dit zijn vragen waarop u antwoord krijgt.

Ontslag aanvechten

Indien u als werknemer wordt ontslagen, kan het in gevallen raadzaam zijn om dit ontslag aan te vechten. Vaak hebben werkgevers niet alle arbeidsrechtelijke regels in acht genomen in de ontslagprocedure waardoor er ruimte is om het ontslag aan te vechten. De wet kent een aantal limitatieve gronden waarop een ontslag kan worden gebaseerd. Of u een kans heeft om het ontslag aan te vechten, kunt u altijd kosteloos en vrijblijvend vragen aan een advocaat van Quest Advocaten in Amsterdam tijdens een oriënterend gesprek.

Ontslag op staande voet

Als advocaat in Amsterdam komen wij regelmatig zaken tegen waarbij de werknemer ontslag op staande voet heeft gekregen. Ontslag op staande voet heeft enorme gevolgen voor een werknemer. Zo verliest een werknemer zijn recht op een WW-uitkering, omdat hij verwijtbaar werkloos is. Dat maakt dat de wetgever en rechters niet lichtvaardig omgaan met een ontslag op staande voet. Er moet sprake zijn van een ernstig verwijt aan de zijde van de werknemer.

In het geval van een dreigend ontslag op staande voet is het altijd belangrijk om direct een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld bij Quest Advocaten in Amsterdam. Zoals gezegd zijn de gevolgen groot voor een werknemer. Laat u derhalve direct adviseren door onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht en zodoende alles af weten van ontslagprocedures.

Spoed is geboden, niet alleen indien u overweegt om een ontslag op staande voet te verlenen, maar ook indien u daarmee wordt geconfronteerd. Stilzitten of wachten kan fatale gevolgen hebben.

Of sprake is van een situatie waarin ontslag op staande voet kan worden gegeven, dient per individueel geval te worden beoordeeld. Wat in het ene geval een ontslag op staande voet rechtvaardigt, kan in het andere geval zomaar niet de rechterlijke toets doorstaan. Vele omstandigheden spelen bij die afweging een rol.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Indien een ontslag niet plaatsvindt met wederzijds goedvinden, (tekst verwijderd) , kan de arbeidsovereenkomst enkel rechtsgeldig worden opgezegd met toestemming van de kantonrechter of door tussenkomst van het UWV. In dat geval is er sprake van ontbinding of opzegging van de arbeidsovereenkomst. Zoals hierboven reeds vermeld kent de wet een aantal limitatieve gronden waaronder bijvoorbeeld veelvuldig ziekteverzuim, ongeschikt wegens in de persoon gelegen gronden, verwijtbaar handelen of indien er volgens de werkgever sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Er moet per ontslaggrond sprake zijn van een voldragen grond.

Opzegverboden voor de werkgever

Ontbinding door de kantonrechter van een arbeidsovereenkomst kan soms ook plaatsvinden, ondanks dat er sprake is van een zogenaamd opzegverbod voor de werkgever. Een opzegverbod heeft als doel om te voorkomen dat kwetsbare werknemers ontslagen worden. Zo mag een persoon die ziek is, niet zomaar ontslagen worden. Maar ook een zwangere werkneemster mag niet ontslagen worden, zo bepaalt artikel 7:670 BW. Het opzegverbod geldt ook voor werknemers die in de ondernemingsraad zitten.

Ontslagvergoeding

Indien een werkgever een werknemer wenst te ontslaan, is de werkgever in veel gevallen verplicht tot het betalen van een ontslagvergoeding. Wanneer zo een ontslagvergoeding voldaan moet worden en hoe hoog deze vergoeding is, hangt geheel af van de omstandigheden.

Aanzegvergoeding

Een van de vormen van ontslagvergoeding is de aanzegvergoeding. Deze aanzeggingsvergoeding stelt dat een werkgever een vergoeding verschuldigd is bij arbeidsovereenkomsten die langer dan 6 maanden lopen. In dat geval is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren dat hij de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen. Doet de werkgever dat niet of niet tijdig, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd die gelijk staat aan één maand loon of een deel daarvan.

Het is van belang om tijdig aanspraak te maken op deze vergoeding. U kunt tot twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is bij de kantonrechter de aanzegvergoeding vorderen. Onze advocaat kan deze vordering na uw ontslag eenvoudig voor u instellen en tegen gunstige tarieven die gelden bij ons kantoor in Amsterdam.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is de vervanger van de ontslagvergoedingen zoals die tot nu toe bekend waren. Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst (Tekst verwijderd) door de werkgever wordt beëindigd. Het is ook mogelijk dat een transitievergoeding verschuldigd is indien de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigd, maar dan moet er sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De transitievergoeding wordt op grond van artikel 7:673 BW berekend op basis van het maandelijkse loon. (Tekst verwijderd) Vraag onze advocaat uit Amsterdam om informatie over de hoogte van een eventuele transitievergoeding bij ontslag.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule was tot 1 juli 2015 de meest gebruikte wijze om een ontslagvergoeding ‘te berekenen’. Door de invoering van de transitievergoeding lijkt de rol van de kantonrechtersformule uitgespeeld. Volgens Dennis Coppens, onze advocaat arbeidsrecht, is de kantonrechtersformule nog niet al zijn waarde verloren:

“De transitievergoeding vormt de wettelijke regeling, maar in mijn praktijk wordt bij onderhandelingen met betrekking tot ontslagvergoedingen toch nog vaak met een schuin oog gekeken naar wat de kantonrechtersformule zou hebben opgeleverd in geval van ontslag. Op die manier blijft de kantonrechtersformule voor mij als advocaat nog zeker relevant.”

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Bij Quest Advocaten in Amsterdam procederen wij vaak als advocaat in arbeidsrechtzaken omtrent ontslag. Vaak stuurt de kantonrechter aan op een compromis tussen partijen zodat het niet altijd tot een uitspraak van een rechter komt. In die gevallen dat de advocaten en cliënten door te onderhandelen tot een compromis komen, leggen wij de uitkomst vast in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst leggen wij dan alle afspraken vast die het einde van de arbeidsrechtelijke relatie tussen de werknemer en werkgever regelen.

Plan vrijblijvend én kosteloos een oriënterend gesprek in

Heeft u een vraag voor een advocaat uit Amsterdam omtrent dreigend ontslag of wenst u een andere arbeidsrechtelijke situatie te bespreken? Neem contact met ons op en krijg direct een van de advocaten te spreken tijdens het eerste gesprek. Dit gesprek is kosteloos én vrijblijvend. Bel naar 020 – 623 45 77 of stuur een e-mail naar info@questadvocaten.nl en plan een gesprek in.